Sokneprest i Arendal prosti med Hisøy menighet som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
I Hisøy sokn er det sokneprest, kantor, menighetspedagog, menighetssekretær, kirketjener, klokker og vaktmester. Staben har kontorfellesskap på Nedenes sammen med Øyestad menighet. Hisøy er en aktiv menighet med mange engasjerte frivillige som samarbeider godt med stab og menighetsråd. Prestene i Øyestad og Hisøy deler turnus for kirkelige handlinger i ferietiden. Prosten har jevnlige samlinger med prestene i prostiet.

Menighetens visjon
 Hisøy menighet - plass for alle hele livet! Særlig er det satsing på barn, unge og familier.

 Menighetens satsningsområder
I menigheten er det aktiv søndagsskole og Jubilate korskole har flere grupper fra babysang til tweens.
High Five er en klubb etter skoletid for 5.-7.trinn.
Det er god oppslutning om konfirmasjonen. Konfirmanttallet liger på 30 til 40 pr år.
For ungdom er det samlinger i gamingrommet og gymsal. Og fra høsten innbys ungdom til Minilederkurs (MiLK).
Annenhver uke arrangeres det Supertirsdag for barnefamilier med felles middag.
I samarbeid med trosopplæringen inviteres det jevnlig til gudstjenester med særlig involvering av barn og unge.

Gudstjenestelivet
Hisøy har gudstjenester hver søn- og helligdag, hvorav noen er felles med Øyestad menighet.
To søndager i året er det fellesgudstjenester for hele prostiet.
De fleste gudstjenestene er i Hisøy kirke (1849), mens de andre aktivitetene forgår på det nyrenoverte Menighetshuset hvor det blant annet er kirkesal, menighetssal, gymsal og gamingrom.
Kantor og sokneprest har regelmessige sang- og andaktsstunder med beboerne på de to sykehjemmene i soknet.
Kantor dirigerer koret Hisøysangerne som regelmessig bidrar på gudstjenester og andre arrangement.

Forøvrig
 Den som blir tilsatt må rette seg etter: - endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn - alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
Kvinner oppfordres til å søke.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i beredskapstjenesten i det gjeldende beredskapsområde
 • Ansvar for konfirmantundervisningen
 • Medlem av menighetsrådet
 • Medvirke til menighetens utvikling
 • Rekruttere, inspirere og utruste frivillige til tjeneste i menigheten
 • Bidra til et godt samspill med stab og menighetsråd
 • Institusjonsandakter
 • Bruke ulike sosiale medier knyttet til tjenesten
 • Utføre prestetjeneste i samsvar med tjenesteordning for prester i DnK

Kvalifikasjoner

 • Cand. Theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • God til å formidle og levendegjøre evangeliet og Bibelens ord
 • Engasjement for menighetsutvikling
 • Er visjonær, strategisk og initiativrik
 • Evne til å bygge relasjoner med personer i alle aldre
 • Ha en inkluderende og samlende lederstil
 • Være kreativ, fleksibel og positiv i møte med stab og menighet

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Hisøy sokn tilhører Arendal prosti, med pr. i dag ca. 3200 medlemmer i soknet. Hisøy har en vakker beliggenhet ut mot Skagerak, sørvest for Arendal med Torungen-fyrene ytterst mot havet, og er sentralt beliggende med god kommunikasjon med to broer og en ferje inn til bykjernen i Arendal.
I Arendal kommune bor 46000 innbyggere og her er videregående skoler og voksende industri.
På Hisøy ligger flere barnehager, barne- og ungdomsskole og Arendal internasjonale skole.

Befolkningen på Hisøy består av mennesker i alle aldre, en del eldre, men også mange barnefamilier. Det er to skoler på Hisøya, Hisøy barne- og ungdomsskole og Arendal International School  

Hisøy sokn har en kirke, bygget i 1849 med plass til 396 personer. 2,5 km fra kirken ligger Hisøy menighetshus med vigslet kirkesal.  De fleste gudstjenestene er i kirken, men noen få er i menighetshuset. Begravelsene foregår fra kirken, men begravelser og bisettelser kan også skje fra Arendal kapell.  Den flotte naturen på øya er en ressurs som menigheten benytter seg av til kirkelige handlinger og turer.

Det er moderne felleskontorer for Hisøy og Øyestad menigheter i Øyestad menighetssenter på Nedenes.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Jorun Raddum
Prost
 E-post:Jorunn.Raddum@agderkirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hisøy kirke, Kirkeveien 171, 4817 His
Publisert 2023-05-31
Søknadsfrist 2023-07-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger