Sokneprest Hillesøy sokn

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Hillesøy sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Hillesøy sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Hillesøy sokn er sørvestlige delen av Kvaløya, samt Sommarøy og Hillesøy ut mot storhavet (og midnattsola). Hovedkirken ligger på Brensholmen. Nordøstlige del av Malangshalvøya med Bentsjord kapell, tilhører også soknet. I tillegg er Mjelde kapell og Straumsbukta bedehus prekensteder. Soknet har 6 gravlunder. Sommarøy har aktiv baptistmenighet som vi gjerne samarbeider med. 

Vi ser etter en prest som vil samarbeide med trosopplærer om trosopplæringstiltak og gudstjenester tilknyttet trosopplæring. Det er etablert et godt samarbeid med Karlsøy sokn og Ullsfjord sokn om konfirmantopplegg og tur til Sjømannskirken i Hamburg.

Videre er samarbeide med diakon og frivillige i menigheten om et diakonalt fokus viktig. Soknepresten må sammen med menighetsrådet evne å tenke helhetlig og være lydhør for den lokale konteksten.

Hillesøy kirke er fra 1889 og listeført. Et vakkert og enkelt kirkerom i tømmer med alterskap fra 1400-tallet.
Soknet har delvis spredt bebyggelse, men også byggefelt med nærhet til våre 4 skoler og 4 barnehager.

Soknepresten har kontor på Kvaløysletta sammen med kirkelige medarbeider knyttet til menighetene på Kvaløya. Det er etablert menighetskontor på Brensholmen i tilknytning til Havtun Bo- og servicesenter, hvor kommunens omsorgstjeneste også holder til.

I tillegg til kommunale arbeidsplasser, har vi fiskemottak, landbruk, turisme og private virksomheter. Mange pendler daglig til sentrumsnære jobber.

Vi ønsker å være inkluderende, vi trives med hverandre og alt hva naturen har å gi, og deltar og støtter opp om aktiviteter på tvers av interesser og tilhørighet. 

Kvinner oppfordres til å søke!

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest fjfr. Politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest 
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Den som tilsettes forventes å ta imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

 Tromsø Domprosti består av:

 11 sokn:
Tromsø Domkirke, Elverhøy, Grønnåsen, Hillesøy, Karlsøy, Kroken, Kvaløy, Sandnessund, Svalbard, Tromsøysund og Ullsfjord

Fellesråd:
Tromsø og Karlsøy. Svalbard har kirkeråd

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 
Stig Lægdene
Domprost
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hillesøy kirke, Austeinvegen 39, 9118 Brensholmen
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-11-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger