Stabsleder/Menighetspedagog

Drammen kirkelige fellesråd

Har du en drøm om å kombinere en jobb med ledelse og å jobbe med barn og ungdom fra 0 til 18 år?
Vi i Konnerud og Skoger menigheter søker en stabsleder som er engasjert, strukturert, kreativ og som ønsker å være en med vandrer i barn og unges liv og trosutvikling.

Konnerud er en bydel i Drammen med ca. 11 000 innbyggere. Bydelen har mange barnefamilier og store boligområder, og ligger på byens tak. Skoger er en tradisjonell jordbruksbygd med ca. 3 000 innbyggere, og er bygda i byen. Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i disse to soknene. 
Begge menighetene jobber for å knytte sterkere bånd mellom kirka og nærmiljøet, og ønsker å fremme folkekirken som en tydelig og pålitelig verdileverandør og livstolker, og en kirke som sprer Guds kjærlighet i nærmiljøet. Begge menighetene har et engasjement for å involvere flere barn, unge og deres familier i menighetene.  Kontorplassene er i Konnerud arbeidskirke. Konnerud menighet eier og driver menighetsbarnehage i kirkens lokaler. Menighetene har 10 medarbeidere inkludert en kateket og en menighetspedagog. 
Se også https://kirken.no/konnerud-menighet og http://www.drammen.kirken.no/skoger 

 

Arbeidsoppgaver

Stabsleder funksjonen har disse arbeidsområder:

 • Stabsleder skal legge til rette for at stab og menighetsråd samarbeider om å utføre sitt oppdrag i hht. Lovverk og bestemmelser gitt av kirkelige organer.
 • Å ivareta og styrke samhandling mellom fellesrådslinjen og prestelinjen lokalt, og være bindeleddet inn mot kirkevergens overordnet nivå.
 • Personalansvar for fellesrådsansatte i Konnerud og Skoger menigheter i nært samarbeid med kirkevergen og hans stab.
 • Oppfølging av Økonomi

Trosopplæringsmedarbeider/menighetspedagog vil ha følgende arbeidsområder:

 • Bidra til å videreutvikle trosopplæringen i menighetene i samsvar med de planer og prioriteringer menighetsrådene fastsetter 
 • Bidra med å planlegge og gjennomføre trosopplærings-tiltak i samarbeid med øvrige ansatte og frivillige
 • Noe leirarbeid og kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Økonomi – budsjett ansvar 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Engasjement for barn og unges trosutvikling og tilhørighet til kirken 
 • Gode evner til formidling og relasjonsbygging
 • Gode lederegenskaper og pedagogiske og administrative evner
 • Evne til å arbeide strukturert, både selvstendig og i team 
 • Minimum tre-årig relevant høyskoleutdanning. Realkompetanse kan kompensere for annen utdannelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning i Drammen kommunale pensjonskasse
 • Variert og utfordrende jobb i trivelig miljø
 • Regelmessig faglige samlinger både med stabsledere og undervisningsansatte

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og beherske norsk skriftlig og muntlig. 
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

Nærmere opplysninger: Hilde Mari Ski 941 77 878 

Ønsket tiltredelse er snarest mulig. 

www.kirken.no/drammen

 

Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Albums gate 8, 3016 Drammen
Publisert 2023-09-21
Søknadsfrist 2023-10-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger