Kantor/kyrkjelydsmusikar i 100 % stilling

Øygarden kyrkjelege fellesråd

Ønsker du å fargeleggje kyrkja sin bodskap om Guds kjærleik og byggje kyrkjelyd gjennom allsidig musikk som formidlar, leikar og trøystar?

Då håpar vi du vil søkje på denne stillinga som kantor/kyrkjelydsmusikar. I Fjell sokn vil du få vide rammer til å utvikle det kyrkjemusikalske arbeidet. Du vil og få høve til å vidareutvikle ein lokal musikktradisjon som omfattar eitt breitt spekter av musikalske sjangrar.

Visjonen til Øygarden kyrkjelege fellesråd er «Nær Gud, nær menneske.» Vi er eit stort fellesråd, med fem sokn og om lag 39 000 innbyggarar der 73% er medlemer i Den norske kyrkja. Fellesrådet har om lag 50 tilsette som er organisert i både fagseksjonar og i tverrfaglege sokneteam. Stillinga som kantor/kyrkjelydsmusikar høyrer til seksjon for kyrkjemusikk, og er primært knytt til Fjell sokn.

Besøk nettsida vår her og bli betre kjend med oss, ring oss, eller kom innom for ein prat på vårt trivelege kyrkjekontor på Straume.

Øygarden kyrkjelege fellesråd ønskjer mangfald med omsyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og/eller hol i CV-en, og oppfordrar alle som er kvalifiserte til å søke stillinga.

Personen som vert tilsett må ha eit personleg engasjement for Øygarden kyrkjelege fellesråd sin visjon og verdiar, og vere medlem av Den norske kyrkja.

 

Arbeidsoppgåver

 • Leie og utvikle det kyrkjemusikalske arbeidet i Fjell sokn i samarbeid med sokneråd, tilsette og frivillige medarbeidarar
 • Gjere teneste ved gudstenester, kyrkjelege handlingar, trusopplæringstiltak, institusjonsandaktar og andre arrangement i soknet
 • Rekruttere og støtte frivillige medarbeidarar til deltaking i kyrkjemusikktenesta
 • Leggje til rette for at ulike musikalske uttrykk får sin plass i kyrkjelyden sitt arbeid
 • Leggje til rette for eit godt samarbeid med lokale bedehus/kyrkjelydar, lag og organisasjonar og offentlege instansar
 • Gjere teneste ved gudstenester og kyrkjelege handlingar innan heile fellesrådsområdet etter oppsett tenesteplan
 • Gjere teneste på ulike tiltak for barn og unge
 • Samarbeide innan kyrkjemusikkseksjonen om gjennomføring av kyrkjemusikalske tiltak på tvers av sokna i fellesrådsområdet

Kvalifikasjonar

 • Kyrkjemusikalsk utdanning eller anna relevant musikkutdanning
 • Må kunne spele både orgel og piano
 • Beherskar ulike stilartar
 • Erfaring innan direksjon er ein fordel
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå liknande arbeid er ein fordel

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Du inspirerer til deltaking
 • Du skapar glede og begeistring gjennom allsidig musikkformidling
 • Du er ein utprega lagspelar, og har evne til å spele andre gode
 • Du har evne til å arbeide sjølvstendig
 • Du har evne og vilje til å utføre praktiske og administrative oppgåver knytt til arbeidet

Vi tilbyr

 • Stort spelerom til å utvikle stillinga i samarbeid med fellesråd, sokneråd, tilsette og frivillige medarbeidarar
 • Eit godt samarbeid innan kyrkjemusikkseksjonen og eit arbeidsfellesskap der det er mange å spele på lag med
 • Høve til personleg og fagleg utvikling

Anna

 • Du må vere medlem av Den norske kyrkja
 • Du må ha førarkort og disponere bil
 • Aktuelle søkarar vert kalt inn til intervju og prøvespel.
 • Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande tariffavtalar og regelverk for kyrkja.
 • Den som blir tilsett må leggja fram tilfredsstillande politiattest, jfr Kyrkjelova § 29
 • Arbeid tre helger i månaden

 

«Nær Gud, nær menneske.» Slik lyder Øygarden kyrkjelege fellesråd sin visjon. I alt vårt arbeid og i alle våre møte med menneske skal vi både kvile i, og strekkje oss etter denne visjonen.
Takknemlegheit, og det å vere tenande og frimodige i arbeidet er sentrale verdiar hos oss. Vi ønskjer medarbeidarar som vågar å reflektere over om praksisen vår samsvarar med dei verdiane vi forkynner og ønskjer å etterleve.
Fellesrådet er stort, vi har om lag 39 000 innbyggarar og 28 600 medlemer.
 
Kommunesenteret ligg 15 min køyring frå Bergen sentrum. Vi er om lag 50 kyrkelege tilsette. Les meir om oss på www.kyrkja.no/oygarden , ta ein telefon eller kom gjerne innom oss i kontora våre på Straume».

 

Kontaktinformasjon:

Mathilde Karin Dale
Personalleiar
 
Annlaug Børve
Kyrkjeverje
Arbeidsgiver Øygarden kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kyrkjehaugen 2, 5357 Fjell
Publisert 2023-11-15
Søknadsfrist 2023-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Øygarden kyrkjelege fellesråd
Tytebærbrekko 2
5353 Straume
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger