IT-driftstekniker

Ledig midlertidig stilling som IT-driftstekniker i Egill Danielsen Stiftelse fra 01.09.2024-31.08.2025. Tiltredelsesdato er fleksibel.

Vi søker en IKT-driftsmedarbeider som skal bidra til stadig digital utvikling og sørge for sikker og effektiv drift av IKT-relatert infrastruktur for en kristen skolebevegelse i vekst. For å få dette til, trengs engasjement, god faglig kompetanse (minimum fagbrev eller tilsvarende realkompetanse), fleksibilitet og evne til å jobbe både selvstendig og i team.

IKT-avdelingen i Egill Danielsen Stiftelse består av leder og fem medarbeidere og er lokalisert i Bergen sentrum. Avdelingen leverer IKT-tjenester til – og bidrar til utvikling av – alle våre åtte Danielsen-skoler. Stillingen vil inneholde bl.a. ansvarsområder knyttet til drift av Windows servere, VmWare, Nettverk samt oppgaver knyttet til andrelinje-support.

Vi søker en medarbeider med

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • Kjennskap til Microsoft Server, Office 365 og Azure / Entra
  • Generell forståelse for nettverk
  • Interesse for scripting PowerShell, Bash, Python og lignende

Som en del av arbeidsfellesskapet i en kristen organisasjon, vil den som blir ansatt delta på arenaer der andakt og bønn er naturlige elementer i arbeidshverdagen. Danielsen-skolenes verdigrunnlag skal være med å påvirke vurderinger som gjøres i avdelingen på ulike områder. Det er en forutsetning at den som ansettes kan delta med forståelse, kompetanse og engasjement i disse vurderingene. Stillingen er derfor vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens § 9 og § 30, 3. ledd. Søkerens forhold til kristen tro og skolenes verdigrunnlag vil derfor være tema på intervju, og være ett av momentene som vil inngå i helhetsvurderingen som legges til grunn for tilsettingen.

Lønn etter avtale

Dersom dette virker spennende og utfordrende, sender du en CV (i første omgang uten attester) og en kort presentasjon innen 20. juni til:

Egill Danielsen Stiftelse v/IKT-leder på e-post: lars@danielsen-skoler.no.

Eventuelle spørsmål rettes til IKT-leder Lars Ole Birkeland på tlf. 55 55 98 05.

Arbeidsgiver Egil Danielsen Stiftelse
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Bergen
Publisert 2024-06-14
Søknadsfrist 2024-06-20
Stillingstype Midlertidig stilling, heltid
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Egil Danielsen Stiftelse

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger