Stiftsdirektør i Oslo bispedømme

Meningsfull og sentral lederjobb i Oslo bispedømme.

Oslo bispedømmeråd er på jakt etter en ny stiftsdirektør. Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og bistår biskopen i hennes tjeneste. Den som tilsettes vil være sentral i arbeidet med å realisere bispedømmets visjon: Mer himmel på jord. Kirken i Oslo bispedømme skal være levende nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum. Både kirken og samfunnet er i endring, og vi ønsker en leder som har lyst til å være med på å påvirke – og sette sitt preg på – utviklingen. En prioritert oppgave blir å sørge for at folkekirken fortsatt skal spille en sentral rolle i menneskers liv og i lokalsamfunn i hele i hovedstadsområdet. 

Om Oslo bispedømme
Oslo bispedømme er delt inn i tre kirkelige fellesråd (Asker, Bærum og Oslo) med syv geografiske prostier, samt det landsdekkende Døveprostiet.

Bispedømmet er variert og mangfoldig. Det er store økonomiske forskjeller og det er både storbypreg og mer landlige områder. Soknestørrelsen varierer fra en befolkning på 500 til 37 000. Mange nasjonale institusjoner, organisasjoner, og noen av landets største bedrifter har sine hovedkvarter i de tre kommunene. En stor del av innbyggerne er innflyttere med bakgrunn fra hele Norge og fra de fleste land i verden, noe som bidrar til stor språklig, kulturelt, sosialt og religiøst mangfold. Ca 45 % av befolkningen er medlem i Den norske kirke. Et spørsmål som preger arbeidet er derfor: Hvordan være folkekirke – levende, nær og tilgjengelig - i et bispedømme med stort kulturelt og religiøst mangfold?

Den norske kirke er for tiden inne i en prosess med å utvikle en framtidsrettet organisasjon og en god samarbeidskultur. Den nye stiftsdirektøren vil stå sentralt i arbeidet med å skape gode arbeidsprosesser, en mer effektiv organisasjon og utvikle en kultur for samledelse mellom bispedømmet og soknets organer.

Bispedømmekontoret holder til i Oslo bispegård i Bydel Gamle Oslo og er et felles sekretariat for biskop og bispedømmeråd med kirkestrategiske, rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver. Kontoret har 16 årsverk. Mer informasjon på nettsidene www.kirken.no/oslo.

Oslo bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret
 • Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver i bispedømmet    
 • Tilrettelegge for og bistå biskopen i hennes tjeneste 
 • Overordnet lederansvar for å utvikle og gjennomføre strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet
 • Tilrettelegge for kommunikasjon med samfunn, media og lokalmenighetene     
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner og ledelse sammen med andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet  

 

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til, og erfaring fra Den norske kirkes organisasjon og virksomhet  
 • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning.  
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra endringsprosesser  
 • Kjennskap til offentlig forvaltning  
 • Økonomisk og administrativ kompetanse  
 • Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig 
 • Kjennskap til storbyutfordringer generelt, og hovedstadsområdet spesielt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Medlemskap i Den norske kirke

 

Personlige egenskaper

Det er mange behov den nye stiftsdirektør skal dekke, men for oss er det spesielt viktig at du: 

 • er en motivator og kulturbygger, som kan skape struktur, samle og lede kreative og kompetente medarbeidere 
 • er trygg og tydelig i lederrollen 
 • har stor gjennomføringskraft og er god til å se sammenhenger og muligheter i samspillet mellom kirke, kultur og samfunn
 • har gode administrative evner, både innenfor HR og drift
 • har gode strategiske evner og kommuniserer godt 
 • er en god relasjonsbygger som er glad i kirken og har tro på oppdraget

Personlig egenhet vil bli vektlagt. 

Kjenner du deg igjen? Ble du engasjert? Da håper vi du søker stillingen som vår nye stiftsdirektør.

 

Vi tilbyr

 • Stor mulighet til å bidra i utviklingen av kirken i Oslo bispedømme
 • En arbeidsplass med spennende samspill med folkevalgte, biskop og medarbeidere og ett nettverk med kolleger i hele landet                
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1062 direktør med lederavtale. Lønn etter avtale.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offentlig tjenestepensjon

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. Kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel nr 1 bokstab b. 

 

Kontaktinformasjon:

Gard Sandaker-Nielsen
Leder Oslo bispedømmeråd
 
Erik Faye Lindvig
HR-direktør
Arbeidsgiver Oslo bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo bispegård, St. Hallvardsplass 3, 0135 Oslo
Publisert 2024-06-28
Søknadsfrist 2024-08-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oslo bispedømme

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger