Tunsberg bispedømme

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Tunsberg bispedømme i Den norske kirke består av fylkene Vestfold og Buskerud. Geografisk og demografisk er det et bispedømme som strekker seg ”fra fjord til fjell”. Nesten 70% av befolkningen i de to fylkene er medlemmer av Den norske kirke.

Tunsberg biskop og bispedømmeråd har lansert «Gjestfrihet» som en overskrift over alt arbeid i menighetene, både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Tunsberg biskop og bispedømmeråd har et strategisk ansvar for den kirkelige virksomheten i bispedømmets 111 menigheter. Bispedømmerådet ansetter 10 – 15 prester hvert år. Totalt er det over 120 prester i bispedømmet. Vi arbeider for at prestetjenesten skal være synlig tilstede i hele bispedømmet!

Tunsberg bispedømmeadministrasjon holder til i Tønsberg, Norges eldste by.

Du er hjertelig velkommen som medarbeider i Tunsberg bispedømme!