Kirkerådet

Jobb til mange i Den norske kirke

Over 8000 personer arbeider i Den norske kirke. I kirken er det typisk å jobbe med mennesker og være tilstede i andres liv. Mange velger å jobbe hos oss fordi de får en «jobb med mening». 

Ca 3000 av de ansatte hos oss er diakoner, kantorer, kateketer eller prester. De øvrige 5000 arbeider på kontor og administrativt, eller i praktiske yrker innen bygg, anlegg og vedlikehold. Noen har pedagogiske stillinger i menighetsbarnehager, i utenlandstjeneste eller som misjonær.

Første januar 2017 var en merkedag. Etter 500 år med som statskirke ble Den norske kirke en selvstendig folkekirke. Kirken har stor oppslutning, og 71,5% av befolkningen er medlemmer. Dette utgjør omkring 3,8 millioner mennesker.

Kirken gir ei ramme over livets høytideligheter, som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Noen medlemmer går til gudstjeneste mange ganger i året, andre sjeldnere. I tillegg har kirken et landsomfattende barne- og ungdomsarbeid, omsorgsarbeid og kulturarbeid. Mye av dette skjer i samarbeid mellom ansatte og frivillige og vi trenger mange typer kompetanse. Kirken ønsker også å være en viktig stemme når det gjelder samfunnsspørsmål og internasjonale utfordringer. Derfor ser vi stadig etter nye medarbeidere.

 

Vil du lese mer, se her
www.kirken.no/jobb