Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kirkeforvalter/daglig leder

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og ressursstyring i henhold til virksomhetsplaner og strategier
 • Personalledelse, HMS-arbeid og oppfølging av ansatte
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Saksbehandling og samarbeid med råd, utvalg og frivillige
 • Ansvar for utarbeidelse av menighetens strategiplan og årsberetning i samråd med menighetsrådene
 • Oppfølging av bygningsmasse og kontorforhold

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjons- og ledelsesfag i fagkretsen
 • Kirkefaglig utdanning og arbeidserfaring fra menighetsstab kan kompensere for manglende lederutdanning
 • Du har erfaring med å lede kvalifiserte fagfolk med sterk yrkesidentitet så vel som frivillige med stort engasjement.
 • Du har erfaring fra budsjettering og økonomistyring
 • Du håndterer digitale arbeidsverktøy og gjerne sosiale medier

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i lederrollen og trives med å motivere og utvikle dine medarbeidere
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har god gjennomføringsevne og klarer å prioritere når oppgavene blir mange
 • Du har gode samarbeidsevner og du evner å se muligheter og finne nye løsninger
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og stor grad av selvstendighet.
 • Hyggelige, entusiastiske og innsatsvillige kolleger.
 • Støtteapparat: Økonomi- og regnskapsavdeling, personalavdeling, IKT-støtte, kirkeforvalter eiendom og Kirketorget (Bærumsmenighetenes fellesadministrasjon).

  Annet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må regne med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale.
 • Du er medlem av Den norske kirke, og du identifiserer deg med den virksomheten kirken står for.
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Bærum
Publisert 2019-03-29
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger