Kirkemusiker i Nanset menighet

Er du vår nye kirkemusiker i Nanset menighet?

Det er ledig 80 % stilling som kirkemusiker i Larvik kirkelige fellesråd.

 

Nanset menighet har et rikt musikkliv med sang- og musikktilbud for alle aldersgrupper. Det er nå ledig stilling (80 %) som kirkemusiker i denne menigheten.


Arbeidsstedet vil hovedsakelig være Nanset kirke men du vil også være en del av en innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti. Menigheten samarbeider tett med Larvik menighet.

Nanset kirke er en arbeidskirke fra 1974 med et 12st. Junker-orgel fra 1974, flygel og et Hammond B3. Det er ca. 3 600 medlemmer i menigheten.

 

Hva tenker vi om deg?

  • Du kommer til en aktiv menighet med lav terskel og mange tilbud som favner bredt. Vi ønsker at du bidrar til å videreutvikle musikkmiljøet i Nanset menighet, ved selv å spille, orgel så vel som flygel, og ved å engasjere andre.
  • Du er en kreativ kirkemusiker med gode samarbeidsevner, interesse for gudstjenesteliv, menighetsbygging og har evne til å inkludere både barn, unge og voksne. Du har kirkemusikalsk kompetanse og band-erfaring er et pluss.

I Nanset feires gudstjeneste søndager og helligdager med stor variasjon for ulike målgrupper. Det må også beregnes arbeid noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement. Menigheten har kor for barn, ungdom og voksne. De diakonale tilbudene inneholder mye sang og musikk. Oppgavene i menigheten utføres i samarbeid med de andre i staben: Prest, menighetspedagog, diakon, kirketjener og mange frivillige. Rekruttering og utvikling av frivillig medarbeiderskap er et satsingsområde i menigheten.

 

Formelle kvalifikasjoner:

  • Vi ønsker søkere med kirkemusikalsk eller annen relevant utdanning. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
  • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.
  • Det kreves framlegging av politiattest. Søker må disponere bil.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Oppstart: 1. juli 2024
Søknadsfrist: 21. mai 2024


Om arbeidsgiveren:
Arbeidsgiver: Larvik Kirkelige Fellesråd
Adresse: Romberggata 4, 3256 Larvik
Hjemmeside: https://kirken.no/larvik
Facebook: https://facebook.com/info.nansetkirke

Larvik kommune har 49 000 innbyggere. Fellesrådets virksomhetsområde innbefatter 11 menigheter. Det er ca. 50 stillinger innenfor virksomheten, i tillegg til 11 prester. Kommunen ligger i søndre Vestfold med rike muligheter for sjø- og friluftsliv.

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Romberggata 4, 3256 Larvik
Publisert 2024-04-08
Søknadsfrist 2024-05-21
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger