Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Konsulent/rådgiver for inkluderende kirkeliv 50 %

Det er ledig 50 % fast stilling som konsulent/rådgiver for inkluderende kirkeliv ved Nord-Hålogaland bispedømmekontor i Tromsø.

Bispedømmekontoret er et felles kontor for biskop og bispedømmeråd. 

Stillingen innebærer å legge til rette for at mennesker med utviklingshemming får kirkelig betjening og mulighet til å delta i sin lokale menighet.

Opplæring og veiledning av menigheter og ansatte, og samhandling med helse- og omsorgstjenesten er prioriterte oppgaver.

Det vises til kirkemøtets vedtak i dokumentet "Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemming - Likeverd, inkludering, tilrettelegging." 
 

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at fullstendig søkerliste kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeide for å fremme et helhetssyn på inkludering som en naturlig og viktig del av menighetens totale virksomhet
 • Legge til rette for at mennesker med utviklingshemming får kirkelig betjening og mulighet til å delta i sin lokale menighet
 • Opplæring og veiledning av menighet og ansatte
 • Saksbehandling og utredningsarbeid for biskop og bispedømmeråd i spørsmål som angår integrering
 • Delta i nettverk for inkluderende kirkeliv i bispedømmene
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Det kreves minimum 3-årig høyere utdanning, fortrinnsvis innen pedagogikk, helse og sosiale fag
 • Må ha kjennskap til fagfeltet utviklingshemming
 • Det er ønskelig med diakonifaglig kompetanse 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra menighetsarbeid, som frivillig eller ansatt, er ønskelig
 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Godt humør
 • Engasjement for inkludering
 • God formidlingsevne
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidevner
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
Vi tilbyr
 • Snarlig tiltredelse etter nærmere avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter stillingskode førstekonsulent 1408 eller rådgiver 1434, avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakon VII gt 5, 9011 Tromsø
Publisert 2020-10-20
Søknadsfrist 2020-11-10
Stillingstype deltid, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger