Styrer i Misjonsbarnehagen Lasse Liten

Sammen om å sette verdifulle spor

Misjonsbarnehagen Lasse Liten er en barnehage i Stavanger. Den er en del av NLM-barnehagene, som driver omkring 40 barnehager rundt om i Norge.

Lasse Liten barnehage har vært i drift siden 1978, og er i dag en funksjonell 4-avdelings barnehage for barn i alderen 1 -6 år, med 19 ansatte. Barnehagen bli totalrenovert i 2012. Gjennom lek, læring og omsorg i et trygt miljø får barna møte nye utfordringer, oppleve mestring, glede og trivsel.

Barnehagen har et stort og flott uteområde, som innbyr til en fysisk og aktiv lek for alle aldersgrupper. Lokalene inne er lyse og lagt til rette for ulik kreativitet. Lasse Liten er en barnehage med særlige formål som innebærer at det kristne budskapet og verdier er en naturlig del av hverdagen. Det blir formidlet gjennom samlinger, sanger og temaarbeid. Vi legger også ekstra vekt på de kristne høytidene.

 

Vi ser etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver og leder for faglig og verdimessig utvikling. Vi ønsker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere. Vi ønsker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

 

Vi søker nå:

Styrer/Daglig leder i 100 % stilling

  

Arbeidsoppgaver

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Styrer har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Styrer har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper, tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Nettverk med andre styrere i NLM
 • Godt samarbeid og oppfølging av administrasjon og eierstyre

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt leder av Eierstyret Mette Frafjord, tlf. 402 40 764

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Pedagogisk fagkonsulent i NLM-barnehagene, Tove Aune Eskelund, epost: teskelund@nlmbhg.no   

   

Søknadsfrist: 01.november 2021

Tiltredelse: 01.februar 2022, eller etter avtale.

Arbeidsgiver NLM-Barnehagene
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lassaveien 6, 4022 Stavanger
Publisert 2021-10-15
Søknadsfrist 2021-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NLM-Barnehagene

NLM Region Sørvest Gulaksveien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger