Ny utlysning: Kommunikasjonsrådgiver

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vil du jobbe med kommunikasjon for Nord-Hålogaland bispedømme?

Nord-Hålogaland bispedømme søker deg som vil bidra til vår satsning på kommunikasjon. I stillingen vil du jobbe med kampanjer, internkommunikasjon og være en sentral medspiller for biskop og administrasjon. I tillegg skal du bistå i biskopens og bispedømmerådets kommunikasjonsarbeid i bispedømmet.
Nord-Hålogaland bispedømme omfatter Troms og Finnmark fylke, samt Svalbard.

 Vi søker en person med kommunikasjonsfaglig eller journalistisk kompetanse, som er selvgående, strukturert og har gjennomføringsevne som styrker Den norske kirkes kommunikasjonsarbeid.  For oss er det viktig at du evner å jobbe både operativt dag til dag, og strategisk i tråd med planer og strategier laget av bispedømmerådet, kirkerådet og  Kirkemøtet.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Operativ og strategisk rådgivning til biskop, leder for bispedømmerådet og administrasjon
 • Utarbeide kommunikasjonsplaner
 • Mediekontakt
 • Oppdatere og utvikle bispedømmets nettside og sosiale medier
 • Rådgivning for menigheter i kommunikasjonsspørsmål
 • Ansvar for kommunikasjonsprosjekt som vil involvere menigheter
 • Kommunikasjon ved kirkevalget
 • Kommunikasjon ved kriser og beredskap
 • Kontakt og samarbeid med Kirkerådets kommunikasjonsavdeling
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelor- eller masternivå innen kommunikasjon, medier eller journalistikk
 • Relevant kommunikasjonsfaglig erfaring og kompetanse, men resultater du kan vise til kan kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til det samiske og kvenske kultur og samfunn i vårt bispedømme
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe både operativt og strategisk
 • Selvstendig og strukturert med god gjennomføringskraft
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorfellesskap i Bispegården i Tromsø, fleksitid og et godt arbeidsmiljø med variert og solid faglig kompetanse.

 

 • Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. 
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.


Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Anne Skoglund
Stiftsdirektør
 97176580
 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Conrad Holmboes veg 20, 9011 Tromsø
Publisert 2022-08-02
Søknadsfrist 2022-08-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger