Kateket/menighetspedagog/menighetsarbeider i Østre Halsen menighet

Vi søker en kompetent og engasjert kateket/menighetspedagog/menighetsarbeider innenfor trosopplæring i 60% stilling.

Østre Halsen menighet har en funksjonell arbeidskirke med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi trenger en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående virksomheter innenfor trosopplæring.

Et team av prest, kirkemusiker, menighetspedagoger, kirketjener og menighetsråd skal sammen med frivillige legge til rette for dette.

Østre Halsen menighet i Larvik kommune har 4280 medlemmer.

 

Dine ansvarsområder:

• Gjennomføring av trosopplæringstiltak gjennom kirkens barne- og ungdomsarbeid.

• Delta i konfirmantarbeidet.

• Oppfølging av frivillige.

 

Vi ønsker at du:

• Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ.

• Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.

• Trives sammen med barn og unge og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen.

• Kan motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.

 

Kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning.

• Erfaring fra og engasjement for barne- og ungdomsarbeid.

• Personlig egnethet tillegges vekt.

 

Arbeidstiden er fleksibel og inkluderer kvelds- og helgearbeid.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Sigrid Kobro Stenrød, tlf. 982 31 305 eller sokneprest Øystein Evensen, tlf. 922 06 150.

 

Send søknad til:kirkevergen@larvik.kirken.no

 

Søknadsfrist: 02. mai 2023

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Halsegata 1, 3260 Larvik
Publisert 2023-03-27
Søknadsfrist 2023-05-02
Stillingstype Fast, 60%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger