Sjømannsprest / daglig leder på Lanzarote

Sjømannskirken på Lanzarote ligger i et kjøpesenter i turistbyen Puerto del Carmen. Kirken har fin beliggenhet og er et tjenlig lokale for kirkens arbeid. Kirken er et sosialt, kulturelt og åndelig møtepunkt for skandinaver på kortere og lengre opphold på Lanzarote. Utendørs er det en flott terrasse med nydelig utsikt over havet. En stor del av dem som besøker Lanzarote er godt voksne og eldre mennesker. Staben består av sjømannsprest/daglig leder og eventuelt medreisende ektefelle, samt vinterassistenter/-prester i høysesongen. Det er også en lokalt ansatt regnskapsmedarbeider i 50 % stilling.

Dette er en stilling for deg som trives i en liten stab, som er oppsøkende av natur, som har stor grad av fleksibilitet og en dose kreativitet. Du trives blant folk og andre trives med deg, og du har erfart viktigheten av å håndtere frivillige på en god måte. Vi tilbyr full stilling til eventuelt medfølgende ektefelle. 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Sykebesøk, sjelesorg og samtaler, samt beredskapsarbeid.
  Kontaktskapende og oppsøkende arbeid blant kirkens målgrupper.
  Rekruttering, organisering, opplæring og oppfølging av frivillige.
  Ha ledelse av og ansvar for stab, økonomi/budsjett og organisering av arbeidet, samt administrativt ansvar for bygninger og materiell.
  Kontakt med offentlige instanser, reiseselskaper og andre naturlige samarbeidspartnere.
  Bidra sammen med resten av staben i det praktiske, arrangementsmessige og menighetsbyggende arbeidet på kirken. 

  Les mer om kirken på Lanzarote sin webside.

Kvalifikasjoner:

 • Ordinert prest i Den norske kirke.
  Erfaring fra det å jobbe med mennesker.
  Grunnleggende kunnskaper i spansk teller positivt, men språkkurs tilbys.
  Førerkort kl. B 

  Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken. 

Personlige egenskaper:

 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke?At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
  At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
  At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
  At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
  At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
  At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
  At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor.
  Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen til å søke!

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

  Diverse andre forhold:
  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
  Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
  Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
  Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med firemåneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utstasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

  Vi tilbyr:
  Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  Gode og utvidete forsikringsordninger.
  Arbeidsveiledning, ABV.
  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 100 % stilling.
  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt på Lanzarote, med utfyllende informasjon om kirken.

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post. 
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lanzarote
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger