Vikar for diakon i Klemetsrud og Mortensrud

Klemetsrud og Mortensrud menighet er del av bydel Søndre Nordstrand og Søndre Aker prosti. Det bor totalt 20400 personer i sognet. Omlag 5200 av disse er medlemmer i Den norske kirke. Menighetens visjon er "å være et levende fellesskap med Jesus i sentrum". I tillegg til diakon, er det i soknet tilsatt sokneprest, kapellan, daglig leder, trosopplæringsleder, kantor og menighetssekretær i tillegg til noen mindre stillinger. Menigheten satser på barne-, familie og ungdomsarbeid, Alpha-kurs, husfellesskap, konserter, retreater, bibel- og bønnearbeid. Videre deltar menighetens medarbeidere aktivt sammen med andre trossamfunn og organisasjoner for å skape gode nærmiljø, ikke minst for barn og unge. Midt i et spennende kulturelt og religiøst lokalt mangfold har arbeidet blant barn og unge stor oppslutning.

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig vikariat for diakon i 80 % stilling tilknyttet Klemetsrud og Mortensrud menighet. Det er ønskelig med tiltredelse 20.02.2020. Vikariatet løper til 15.03.2021.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere. Menigheten har et bredt diakonalt arbeid med bl.a. besøkstjeneste, aktiviteter på bydelens sykehjem, treff for eldre og et mangeårig samarbeid mellom skole, menighet og sykehjem. Diakonene i prostiet møtes jevnlig og samarbeider om diakonale tiltak.

Spørsmål om menigheten kan stilles til sokneprest og fungerende daglig leder Trond Løberg, tlf 23629983 / 98649192.

Arbeidsoppgaver

* Faglig ansvar for menighetens diakonale arbeid
* Oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement
* Frivillighetsarbeid og kontakt med andre frivillige aktører i nærmiljøet
* Samtaler og sjelesorg i samarbeid med menighetens prester
* Babysang, knøttesang og familiemiddag
* Formiddags-/hyggetreff
* Deltakelse på gudstjenester
* Gudstjenester og hyggetreff på Kantarellen sykehjem
* Samarbeid mellom skole og kirke på Kantarellen sykehjem
* Besøkstjeneste

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
* Erfaring fra diakonalt arbeid
* Erfaring/kompetanse knyttet til sjelesorg og samtaler
* Kjennskap til flerkulturelt arbeid
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientert
* Evne til å etablere, rekruttere og opprettholde kontakt med frivillige
* Evne til å inspirere og dyktiggjøre medarbeidere
* Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
* Evne til å etablere kontakt, både individuelt og med samarbeidende instanser

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/461

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-12-11
Søknadsfrist 2020-01-05
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger