Kirkeverge

Vi søker kirkeverge til Tysvær kirkelige fellesråd. Kirkevergen leder organisasjonen og har en sentral rolle i utviklingen av folkekirken i Tysvær. I det kirkelige fellesrådsområdet i Tysvær er det over 11000 innbyggere. Fellesrådets virksomhet er fordelt på tre sogn.
Kirkefaglig kompetanse - Personalledelse - Økonomistyring - Gjennomføringskraft:

Vi søker en leder som kan bidra til å lede fellesrådets målsettinger for kirken i lokalsamfunnet og ta ansvar for kirkens administrasjon og økonomi med investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer. Kirkevergen, i lag med menighetsrådene og ansatte, må legge til rette for at kirken bidrar til å «styrke og nære» det kristne livet i Tysvær. Kirkevergen skal være en synlig representant for fellesrådet og skal bidra til kontakt og dialog med både politiske og administrative offentlige myndigheter. 

Vil du ha en utfordrende jobb i en lokalkirke med stor aktivitet og mange drømmer?
Våre tre menigheter ønsker at kirken skal være et møtested hvor det er plass til liv og tro, der hver enkelt blir sett og får tillit. Et sted med rom for både latter og tårer, kreativitet og alvor. Stillhet og undring med rom for samtaler om livets ulike faser.
Her finner du en aktiv stab med prester, diakon, ungdomsdiakon, kateket, menighetspedagoger, organister, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere og administrasjonssekretær. Kirkekontoret er i Aksdal kirke, en arbeidskirke sentralt plassert i kommunesenteret.

Den norske kirke i Tysvær forvalter en rik kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for fire gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse.
Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter i Tysvær og er arbeidsgiver for 18 fast ansatte, vikarer og sesongarbeidere. Tysvær kirkelige fellesråd har et budsjett på rundt 12 mill.

Vi søker en motiverende, åpen og tydelig kirkeleder med evne til å bygge relasjoner, delegere og samspille med andre. Erfaring fra kirkelig arbeid, økonomistyring og drift kombinert med struktur og gjennomføringsevne vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter at du trives med både operative og strategiske oppgaver, og kan være fleksibel og løsningsorientert.  
Kvalifikasjoner:

Det forventes relevant ledererfaring og høyere utdanning, gjerne innen ledelse/kirkefag/økonomi/administrasjon. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det vil være en styrke i stillingen at du har god forståelse for lederrollen i en sammensatt organisasjon der frivillige sin rolle er vesentlig. Du må identifisere deg med kirkens verdigrunnlag. Kjennskap til offentlig forvaltning, vil være et fortrinn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. trossamfunnslovens § 20. 

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en variert og utfordrende lederstilling med mulighet for å forme og videreutvikle stillingen. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Kirkelig fellesråd har gode pensjons- og forsikringsordninger i hhv KLP og Knif. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med nå værende kirkeverge Eva Birkeland tlf 95051038 eller leder av Tysvær kirkelige fellesråd Ståle Hustoft tlf 900 26 142.

Se også www.tysvaerkirken.no

 

SØKNADSFRIST: 15.oktober 2022


Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden. 

 

Kontaktinformasjon:

Eva Birkeland
Kirkeverge
 950 51 038
 
Ståle Hustoft
Leder kirkelig fellesråd
 900 26 142
Arbeidsgiver Tysvær kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Aksdalsvegen 159, 5570 Aksdal
Publisert 2022-09-13
Søknadsfrist 2022-10-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Aksdalsvegen 159
5570 Aksdal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger