Daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter.
Ski menighet dekker Ski, som er en by i Nordre Follo kommune (ca.62.000 innbyggere), med om lag 15 000 innbyggere (8600 medlemmer i soknet). Folkeveksten i dette området er av de høyeste i landet og dette vil fortsette de kommende år. Follobanen som åpner 12.desember 2022 med reisetid på 11 minutter Ski - Oslo S vil trolig bidra til at Skibyen blir enda mer attraktivt område å bo i.
Kråkstad menighet dekker tettstedene Kråkstad og Skotbu, med om lag 2000 innbyggere (1350 medlemmer i soknet), som er en levende jordbruksbygd med samhold og engasjement for bygda.
Ski menighet har både arbeidskirke og middelalderkirke. Ski nye kirke er en arbeidskirke med mange forskjellige aktiviteter! Nesten hver eneste dag i uken foregår det noe i kirken, enten barnearbeid, middager, voksenarbeid, korøvelser, utleie og andre faste eller sporadiske ting. Kirken er et samlingspunkt for befolkningen i Ski, og har tilbud til alle aldersgrupper.

Ski middelalderkirke er en seremonikirke der det først og fremst er dåp, bryllup og gravferd.
Ski menighet er en grønn menighet og legger vekt på bærekraft i alle arbeidsområder.

Kråkstad menighet har både kirke og menighetshus. Kråkstad kirke som er en middelalderkirke der det først og fremst er gudstjenester, dåp, bryllup og gravferd. Den blir også brukt av barn og unge til ulike trosopplæringstiltak og konfirmanter. Kirkens Hus er et menighetshus som ligger rett ovenfor Kråkstad barnehage og skole. Her er det ulike aktiviteter gjennom uka som cafe, babysang, barnekor, middager, utleie og annet. Daglig leder vil ha kontor i Ski nye kirke sammen med en stab som består av 11 kollegaer; 9 fellesrådsansatte og 2 prester. Det er nært samarbeid med kirkevergens stab og de 3 andre daglige lederne i Nordre Follo.

Vi søker etter en person som vil lede kirken sammen med sokneprestene. Du vil få ansvar for å lede arbeidet ihht. menighetsrådenes planer og ønsker.

 

Arbeidsoppgaver

Menighetsrådenes virksomhet:

 • Være daglig leder for menighetsrådenes virksomhet og være rådenes administrative ressurs
 • Menighetsrådenes sekretær med saksforberedelser og oppfølging av fattede vedtak
 • Sammen med sokneprestene; som utfører åndelig og strategisk ledelse - være en del av menighetenes helhetlige ledelse
 • Koordinerer aktiviteter og oppfølging av frivillige sammen med øvrig stab
 • I stillingen inngår 20 % som saksbehandler for prosten
 • Betjene publikum og øvrige fellesoppgaver

Personalledelse:

 • Personalansvar for fellesrådets ansatte i soknene i henhold til delegasjon fra kirkeverge
 • Fremme et godt arbeidsmiljø sammen med sokneprestene
 • Lede stabsmøtene sammen med sokneprestene

Økonomiforvaltning:

 • Ansvar for oppfølging av menighetsrådenes plan og økonomiarbeid
 • Utarbeide budsjettforslag i samarbeid med seniorrådgiver for økonomi
 • Ansvarlig for kontering og attestasjon av fakturaer
 • Utarbeide regnskapsrapporter og regnskapsavslutninger i samarbeid med seniorrådgiver for økonomi.
 • Følge opp offer og givertjeneste 

Kirkebygg og kontoer:

 • Følge opp HMS-arbeidet
 • Påse at kirkebyggene er lagt til rette for kirkelige handlinger
 • Være stedlig brannvernleder
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole-nivå
 • Søkere med annen relevant utdanning/erfaring kan også komme i betraktning
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Kunnskap/erfaring administrasjon og økonomistyring
 • Innsikt og erfaring i saksbehandling vil bli vektlagt
 • Kjennskap til Dnk og dennes organisering
 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt
 • Gode datakunnskaper

Særskilte krav

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest, ihht. gjeldende regelverk
Personlige egenskaper
 • Daglig leder må ha en tydelig lederstil som du påvirker og motiverer for å få det beste ut av dine medarbeidere
 • Daglig leder må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne til å holde god orden og oversikt
 • Ha positivt engasjement for kirkens oppdrag, gode samarbeidsevner og gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med stab
 • Ha en inspirerende lederstil
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det er utarbeidet instruks for stillingen. Prøvetiden er 6 måneder.
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte kirkeverge Øysten Martin Paulsen, mobil 97192187 eller HR-leder Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732

Søknadsfrist 4. desember

Søknad på nett via Webcruiter.

 

Kontaktinformasjon: 

Øysten Martin Paulsen
Kirkeverge
 97192187
 
Per Øyvind Skrede
HR-leder
 90137732
Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkelunden 4, 1400 Ski
Publisert 2022-11-11
Søknadsfrist 2022-12-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd
Birkelunden 7
1423 Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger