Salgsjef nysalg

Knif Trygghet er et solid og verdibasert forsikringsselskap som eies av kristne og ideelle organisasjoner. Vårt oppdrag er å verne og sikre våre kunders verdier gjennom skreddersydde produkter og langvarige relasjoner. Vi leverer et bredt spekter av forsikringer til definerte målgrupper i både privat- og bedriftsmarkedet. I tillegg har vi en rekke forsikringsagenter og meglerdistribusjon. Vi er over 60 ansatte og er i stadig vekst. Hver dag jobber vi for å gi kundene våre og eierorganisasjonene en tryggere hverdag med best mulig vilkår og priser. Sammen tar vi vare på verdier.


Knif Trygghet Forsikring leverer forsikringsløsninger tilpasset de ideelle organisasjonenes forsikringsbehov i tillegg til ansatte og frivilliges behov for både privat og bedriftsforsikringer. I tillegg leverer selskapet forsikringsløsninger gjennom agentdistribusjon med eget forsikringsmerke eller som White label agent løsning. Selskapet er i vekst og strategien er å vokse kontrollert i kjernemarkedet og i øvrig del av ideell marked, i tillegg til å videreutvikle agent- og meglerdistribusjon som selskapet allerede har lang erfaring med.

Vil du være med på å lede og videreutvikle vår nysalgsavdeling?

Knif Trygghet Forsikring er i positiv utvikling og satser offensivt på fremtiden. Til vår nysalgsavdeling søker vi nå etter en engasjert operativ leder og salgssjef. Vi ser etter deg som gjennom et sterkt engasjement vil være en tydelig pådriver i utviklingen av området.

Vi ser etter deg som er verdifokusert, har integritet og er vennlig, engasjert og redelig. Du bryr deg om dine kollegaer og kunder, og har evne og vilje til å lykkes sammen med dine kollegaer.

 
Om stillingen 

Som leder av nysalg vil du få ansvaret for et team som i dag består av fem personer. Du vil også ha et operativt, forretningsmessig ansvar for å selge inn nye kunder innenfor definerte målgrupper i bedriftsmarkedet. I tillegg vil du sørge for at enheten har nødvendig faglig kompetanse for å møte kundenes behov og selskapets krav til risikoappetitt. Enheten vil samarbeide tett med KAM-teamet, kundesenter og agentkanalen.

 
Som leder av nysalg vil du rapportere direkte til salgs- og markedsdirektør og du vil inngå i ledergruppen i Salgs- og markedsavdelingen. Gjennom et sterkt engasjement og eierskap til avdelingen og selskapets strategi, vil du være en sterk pådriver i utviklingen av ditt ansvarsområde. Rollen har ansvar for at nysalgsteamet når sine mål gjennom motiverte og kompetente medarbeidere.

Rollen har, i tillegg til å lede avdelingen, selv ansvar for å selge inn nye kunder. Noe reisevirksomhet må regnes med. 

Vi tilbyr

 • en spennende, utfordrende og variert arbeidshverdag
 • muligheter for å være med og påvirke selskapets fremtid
 • konkurransedyktige betingelser
 • et vennlig og uformelt arbeidsmiljø


Arbeidsoppgaver

 • utvikle medarbeidere og bygge motivasjon og begeistring som gir energi i teamet
 • delta i sambesøk og være en ressurs for medarbeiderne gjennom å tilrettelegge for strategi, salg og kommunikasjonstrening
 • samarbeide tett med Fagavdelingen og UW for risikoriktig prising og produktutvikling
 • strukturert oppfølging og resultatgjennomgang i forhold til teamet og den enkeltes resultat ut fra vedtatte planer
 • videreutvikle og bygge relasjoner både med kunder, eiere og meglere
 • legge til rette for effektive prosesser i teamet og påse en kostnadseffektiv drift av egen enhet
 • styrke og utvikle samarbeidet med KAM-teamet, Kundeservice og agentkanalen i tillegg til Knif Trygghets naturlige samarbeidspartnere
 • sørge for kontinuerlig kompetanseutvikling av medarbeiderne i teamet
 • være en «tydelig stemme» som formidler ønsker og krav fra markedet til fagmiljøet i Knif Trygghet (konsepter, produkt og pris, forventninger fra kunder og markedet)
 • opprettholde og videreutvikle et godt samarbeid med de øvrige selskapene og tjenestene i «Kniffamilien»

 
Ansvar 

 • resultatansvar for nysalgsbudsjett innenfor definerte markeder
 • lede og utvikle avdelingen og dens medarbeidere i samsvar med selskapets strategi
 • lede og utvikle kundeteam på tvers av Knif Trygghets egen organisasjon og overlevere relasjon til KAM-teamet og Kundesenteret ved etablering av nye kunder

 
Vi ønsker at du har

 • bachelor/master i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring fra forhandlinger med privat og offentlige anskaffelser
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • relevant ledererfaring fra salg av forsikring
 • noe kjennskap til våre kjernekunder og eiere
 • dokumenterte og gode salgsresultater å vise til

 
Vi ser for oss at du

 • er en utpreget relasjonsbygger med sterkt kundefokus
 • motiveres av å nå selskapets mål gjennom medarbeideres og egne prestasjoner
 • motiveres av å lede anerkjenne og utvikle medarbeiderne dine
 • ønsker å dele kunnskap og bidra positivt i selskapet
 • har god forsikrings- og forretningsforståelsemed en løsningsorientert tilnærming til oppgaver
 • har evnen til å jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du kan samarbeide godtpå tvers av avdelingene

 

Kontaktinformasjon:

Markedsdirektør
 Samuel Norstad
 908 13 771
Arbeidsgiver KNIF trygghet forsikring AS
Kategori Salg, media og markedsføring
Arbeidssted Møllergata 39, 0179 Oslo
Publisert 2022-11-22
Søknadsfrist 2022-12-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
KNIF trygghet forsikring AS
Møllergata 39
179 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger