Sokneprest i Lavangen sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Lavangen sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 

Stillingen har Lavangen sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt. 

Arbeidet i Lavangen sokn vil utgjøre ca 50 % av stillingen. Resten vil være tjeneste i nærliggende sokn, etter avtale med prosten.

I Lavangen er det ett prekensted og en gravplass. Lavangen kirke fra 1891 ligger vakkert til ved fjorden på Soløy, 4 kilometer fra kommunesenteret på Tennevoll. 
Soknet har 38 forordnede gudstjenester. I 2021 var det 9 dåp, 13 konfirmanter, 1 vielse og 24 begravelser. I tillegg til gudstjenester i Lavangen kirke er det gudstjenester på Lavangsheimen som også betjenes jevnlig med andakter.  Røkenes bedehus har et aktivt barnearbeid med klubb og leirer, noe som menigheten støtter opp om. På trosopplæringssiden er det et utstrakt samarbeid med Salangen sokn om flere tiltak.  

Soknet betjenes av sokneprest, kirkeverge i 40% stilling, kirketjener i 20% stilling, trosopplærer i 20% stilling og organist tilsvarende 30% stilling. Sokneprest har kontor på kommunehuset på Tennevoll sammen med blant andre kirkevergen og det er godt samarbeidsklima med kommunen.
Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er god, og samarbeidet med skole og barnehager fungerer godt. Det er høy oppslutning om konfirmasjon og dåp. Det er skolegudstjeneste hver jul og barnehagen inviteres til samling i kirken i adventstiden. Vi søker etter en prest som kan trives med en bred, folkelig kontakt og som kan være prest for alle aldersgrupper.  

Lavangen sokn er geografisk identisk med Lavangen kommune og ligger ca. 5,5 mil nord for Narvik, ca. 22 mil sør for Tromsø, ca. 12 mil fra Harstad. Det er 70 km til Bardufoss flyplass og 90 km til Evenes flyplass. Lavangen er den minste kommunen i Troms med sine 303 kvadratkilometer og med 975 innbyggere pr.01.01.2022. Den fine naturen og de gode klimatiske forholdene utgjør en naturlig del av hverdagen. Turer i skog og mark for unge og gamle, frivillig eller organiserte. Godt fiske på havet til eviglange sommerdager og rødmende midnattssol gjør fjorden svært populær blant sportsfiskere fra inn og utland. 

Loabák - Lavangen ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet noe som også preger arbeidet i menigheten.  Kjennskap til samisk kultur og språk vil bli vektlagt. Det samiske språksenteret i kommunen gir opplæring i samisk, og er også en god samarbeidspartner for å fremme det samiske særpreget. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søkere kan stillingen omgjøres til en prest under utdanning-stilling (PUU). Personer som kvalifiserer til en slik PUU-stilling kan også søke.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Den som tilsettes forventes å ta imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Ved tilsetting som prest under utdanning gjelder egne vilkår beskrevet i Kirkerådets "Veiledning til ordning for rekrutteringsstiling-prest under utdanning". 
Stillingen lønnes da som 0950 Prestevikar.

 

Kontaktinformasjon:

Sigurd Skollevoll
Prost
 415 77 617
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9357 Tennevoll
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger