Kapellan Hammerfest

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som kapellan i Hammerfest sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Hammerfest sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Hammerfest sokn er et av tre sokn i Hammerfest kommune. Soknet omfatter det som før 1. januar 2020 var gamle Hammerfest kommune.
Soknet har 10500 innbyggere hvorav 7400 er medlem i Den norske kirke.
Størsteparten av innbyggerne bor i Hammerfest/Rypefjord men det er også bosetning i bygder på Seiland, Sørøya og Kvaløya.
Hammerfest står i skjæringspunktet mellom tradisjonell kystkultur og en betydelig industrisektor innenfor olje og energi.
Det er også sykehus, videregående skole og en avdeling av Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet i Hammerfest.
Soknet har alltid hatt en flerkulturell befolkning. Fornorskningen har satt sitt preg og gjort det samiske mindre synlig.
Soknet jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet.

Det er to kirker i soknet, Hammerfest kirke og Rypefjord kirke. Det holdes også gudstjenester på tre mindre steder i soknet.
Soknet ønsker å være en menighet som favner folk, historie og kultur gjennom å være en levende folkekirke med et rikt tilbud og nærvær i folks liv.
Oppslutningen om kirkelige handlinger er god. Trosopplæringstilbudet favner vidt og det er i snitt 60 konfirmanter som konfirmeres.
Gudstjenestelivet er preget av det folkekirkelige med god oppslutning om jul, konfirmasjon, allehelgenssøndag og dåpsgudstjenester.
Den jevne gudstjenestefeiring rekrutterer mindre. Gudstjenestelivet er derfor en prioritert oppgave i menighetens strategiske arbeid.

Vi søker etter en kapellan som kan møte og inspirere både dem som ofte oppsøker kirken og dem som er innom en sjelden gang.
Det forventes at kapellanen skal kunne arbeide innenfor hele bredden av soknets virksomhet og det forventes et tett samarbeid med sokneprest og øvrig stab.
Fellesrådsområdet omfatter også Kvalsund og Kokelv sokn med felles sokneprest.
Fellesrådet har 11 ansatte i hele stillinger og 3 kirketjenere i mindre stillingsbrøker. Kapellanen har kontorfellesskap med prost, sokneprest, organister, diakon, trosopplærere, sekretær og kirkeverge.
Begravelser og andakter gjennomføres etter tjenesteuker.

I prostiet er det prost, 7 menighetsprester og sykehusprest som møtes jevnlig.
Kapellanen deltar i prostiets beredskap og gjør tjenester i prostiet.

Kvinner oppfordres til å søke

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jmf politiregisterloven)  

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Hammerfest omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, nedskrivning av studielån,  og fra 1.aug 23; gratis barnehage mm. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Jon Atle Birkeland
Prost i Hammerfest
 97032068
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hammerfest kirke, Kirkegata 29, 9600 Hammerfest
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger