Sokneprest i Berlevåg sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Berlevåg sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Berlevåg sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Berlevåg menighet har som visjon:  «Tro og trygghet i en levende folkekirke»  og har en viktig posisjon i en kommune som er «Heftig og begeistret». Menigheten ønsker å være en synlig aktør i lokalsamfunnet og vi søker en prest som vil være med på å jobbe mot dette målet. Vi håper at nettopp du er den presten som vil være med og hjelpe oss med både å nå det målet og å beholde den posisjonen.

Berlevåg sokn er plassert helt nord på Varangerhalvøya og grenser til Gamvik i vest, Tana i sør og Båtsfjord i øst. Soknet består av de to tettstedene Kongsfjord, hvor kapellet er et av de eldste kirkebyggene i Øst-Finnmark, og Berlevåg hvor du finner kirka vår som feiret 60-årsjubileum som vigslet kirke i desember 2020.

I menigheten vil du jobbe tett sammen med en entusiastisk stab som består av kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsarbeider og organist. I tillegg har vi to medarbeidere som driver menighetens barneklubb som har stor oppslutning blant barn i alderen 4-13. Vi har de senere år hatt 100% oppslutning rundt konfirmasjon. En gang i uken har vi sangstund på helsesenteret, som er et veldig populært tilbud.

I 2019 var det 16 kirkelige gravferder, 38 gudstjenester og 1 dåp. Konfirmantkullet var på 7.

Hovednæringen i Berlevåg kommune er fiskeri og har fiskemottak på begge tettstedene, i tillegg har vi vært så heldig å havne midt i det grønne skiftet, og det er for tiden stor entusiasme og satsing på fornybar energi gjennom etablering av en ny industripark. Det lokale næringslivet er variert og sentrert rundt havna, som gjør at det meste er i gangavstand.

I kommunen bor det like under tusen mennesker, men dette har vi stor tro på vil øke i årene som kommer. Vi har en ny skole, nytt 25-meters basseng, idrettshall, barnehage, bibliotek og et havnemuseum. Vi har også et videregående tilbud gjennom LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) som gir elever på VG1 mulighet til å ta første året på videregående skole i hjemkommunen. 

Berlevåg har et rikt sang-, musikk- og kulturliv, som blant annet inkluderer de berømte gutta i Berlevåg Mannsangforening. Alle disse deltar jevnt og trutt på arrangementer i kirka og kapellet. Kommunen strekker seg over 1121,78 kvadratkilometer, noe som gir enorme
muligheter til friluftsliv. Du kan jakte, fiske, kjøre skuter, gå turer og ellers bare nyte vakker natur fra strand til fjell, i midnattssol eller under nordlyset.

Varanger prosti er geografisk stort og meget variert. Presteskapet i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige konventer, der også det sosiale er viktig. Det gjennomføres 4-5 fysiske døgnsamlinger og 3-4 digitale møter. Forskjellighet settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet for å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Varanger prosti tilhører virkemiddelsonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån, lavere skatt og fra aug 23 gratis barnehage. For ytterligere info se; tiltakssonen.no 

 

Kontaktinformasjon:

Jan Brastein
Prost Varanger prosti
 92010822
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9980 Berlevåg
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger