Kapellan i Grønnåsen sokn

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling som kapellan i Grønnåsen sokn. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet. 
Stillingen har Grønnåsen sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Grønnåsen ligger på Tromsøyas nordlige del. Menigheten har 10.000 medlemmer og ett fast gudstjenestested; Grønnåsen kirke. Menigheten har årlig ca. 100 konfirmanter, 55 gravferder, 6 vielser og 60 dåp. Kirka ble vigslet i 1996 og er en moderne arbeidskirke, hvor naturen «kommer inn» i kirkerommet. Alle fast ansatte har kontor i kirkebygget.

Menigheten er åpen, inkluderende og involverende og har en tydelig folkekirkeprofil. Vi arbeider målrettet med gudstjenesten og har et rikt musikalsk miljø knyttet til gudstjenestelivet. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge og vi har mange medliturger i alle aldre. Vi er en sangglad menighet og har både kirkekor, guttekor og barnekor som del av menighetsarbeidet. I tillegg er diakoni satsningsområde og onsdagsmiddager, samtalegruppe for studenter og voksne, hyggetreff og strikkeklubb er viktige møtesteder for mange. Prest og kantor besøker ukentlig institusjoner med andakter og sangstunder.

I Grønnåsen sokn ligger UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø fengsel, Helsehuset og Mortensnes omsorgssenter. Det er flere skoler i området og menigheten samarbeider godt med disse.

Grønnåsen menighet tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for evaluering og planlegging av virksomheten. Staben i Grønnåsen består av menighetsforvalter, kirketjener, sokneprest, kapellan, prostiprest, kantor, kateket og menighetsarbeider. Nettpublisering er et arbeid i utvikling og hele staben deltar i dette. Grønnåsen menighet er Grønn menighet.

Flere opplysninger om Tromsø finnes på kommunes hjemmeside www.tromso.kommune.no og menigheten har nettsiden: https://kirken.tromso.no/Menighetene/Grønnåsen-menighet  

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Ha evne til å inspirere og engasjere andre
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med alle tilsatte og frivillige
 • Kan kommunisere godt med barn og unge
 • Gode evner til kommunikasjon, og gode arbeidsrutiner
 • Evne til å engasjere seg i menighetens liv og utvikling
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 Kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Stig Lægdene
Domprost
 97700312
 stig.legdene@kirken.tromso.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Dramsvegen 203, 9010 Tromsø
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2022-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger