Kapellan Kroken sokn

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Synes du det virker spennende å arbeide i en menighet hvor folk er glad i kirka si, og den nordnorske folkekirkeligheten er tydelig?
Drømmer du om å jobbe i en kirke der det er lav terskel og høyt under taket?
Ønsker du å jobbe for at kirka skal være det naturlige midtpunktet i bydelen?
Har du lyst til å arbeide i en menighet hvor frivilligheten er stor, og kirka er fylt med mennesker de fleste dager i uka?
Drømmer du om å jobbe i en kirke med mange diakonale tiltak?

Vi har ledig stilling som kapellan i Kroken sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Kroken sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Kroken sokn i Tromsø, dekker bydelen Kroken og distriktet nordover langs Tromsøysundet til Oldervik. Hoveddelen av befolkningen på ca 11.000 bor i Kroken og har ca 7400 kirkemedlemmer. Det er 7 barnehager, 4 barneskoler og 1 ungdomsskole i menigheten. To sykehjemsavdelinger ligger i nærhet til kirka, og betjenes med andakter.
Kroken kirke er fra 2006 og har en sentral plassering i bydelen. I underetasjen er det døvekirke, og i hovedetasjen er soknekirkens lokaler.
Staben består av; sokneprest, kapellan, diakon, kirkemusiker, kirketjener, trosopplærer (60%), ungdomsarbeider (20%) og menighetsforvalter (30%). Alle ansatte har kontorplass i kirken, hvor også døvepresten har sitt kontor.  Det er gudstjenester i Kroken kirke de aller fleste søn- og helligdager. I tillegg feires det tre årlige friluftsgudstjenester, en årlig kirkegårdsandakt og 8 gudstjenester i skolebygget i Oldervik. Kroken menighet og Døvekirken samarbeider om to gudstjenester i året.
Det er tre gudstjenesteordninger; familiegudstjeneste, kveldsgudstjeneste og høymesse. Gudstjenesten har enkelte liturgiske ledd på samisk.  

Det er godt over 90 frivillige voksne i menigheten, i tillegg er det en stor gruppe barn som alternerer som medliturger på familiegudstjenestene.
Gjennomsnittlig fremmøte ved hovedgudstjenestene i 2019 var ca 100 personer. Da er distriktet regnet med. Kapellanen leder arbeidet med konfirmanter.

Menigheten har en sterk diakonal profil, hvor mye av arbeidet er rettet mot barn og ungdom. Det er møteplasser som  lørdagskafè, ungdomskveld og eldretreff mm
Menigheten har i tillegg følgende arbeid; søndagsskole, barnekoret Kroken Tweens, Ten Sing, middagsfelleskapet Superonsdag med søndagsskole og kor og voksenkor.

I Tromsø domprosti er det et godt kollegafellesskap. Det er ukentlige tekstsamtaler/studiesamlinger med god deltakelse. Prostiet er det største i bispedømmet og det er rundt 20 prestestillinger i prostiet. I tillegg er det flere andre prester ansatt i ulike organisasjoner og institusjoner i byen.  Byen er også stiftsby, med sete for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr barneregisterloven).

Vi ber om at referanser blir oppgitt i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige.
 • Lyst og evne til å kommunisere med ungdommer.
 • Ha evne til å inspirere og motivere.
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 Kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet til å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
 • Det er ønskelig at den som tilsettes har førerkort klasse B og disponerer bil

 Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Konmtaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
 
Stig Lægdene
Domprost
 97700312
 stig.legdene@kirken.tromso.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kroken kirke, 9022 Krokelvdalen
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger