Studentprest UIT Norges arktiske universitet

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som studentprest ved UiT Norges arktiske universitet og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta ulike typer mennesker.

Studentprestene er Den norske kirkes arbeid for studenter vog ansatte på universitetet og er en etablert del av lærestedenes tilbud om et mangfoldig, inkluderende og stimulerende læringsmiljø.

Stillingens tjenestested erUiT Norges arktiske universitet med kontor sentralt på universitetsområdet i Breivika, Tromsø. UiT Norges arktiske universitet er lokalisert flere steder i landsdelen, og har noe reisevirksomhet på flere av stedene. Målet er at hver campus betjenes av en lokal prest, koordinert fra Tromsø. Bispedømmet har en samarbeidsavtale med UiT om prestetjenesten. Tjenestedistrikt for studentpresten er Tromsø domprosti.

Det er to studentprester knyttet til UiT, en 100% stilling og en 50% stilling. Stillingen som lyses ut vil være ledende studentprest og ha administrativt ansvar for arbeidet. Domprosten er prestenes nærmeste overordnede. Studentprestene er en del av arbeidsfellesskapet i Tromsø domprosti.

Studentpresttjenesten har en tydelig diakonal profil. Samtaler er en viktig del av tjenesten. Vi ønsker å utvikle arenaer for fellesskap og tro, gjerne i samarbeid med andre, og gjerne med en tydelig diakonal profil.  Vi trenger en prest som er synlig i studentmiljøet og som kan gå inn i kriser og brå dødsfall.

Studentprestene deltar gjerne i samarbeid og på arrangementer på kryss og tvers på lærestedet. De siste årene har studentprestene hatt fokus på tros- og livssynsdialog og samtaler om samisk/kvensk identitet. Studentprestene har ansvar for å holde kontakt med og tilrettelegge for andre tros- og livssynssamfunn på universitetet. Studentprestene samarbeider med forskjellige studentorganisasjoner.

Kvelds- og helgearbeid, samt noe reising må påregnes. Studentprestene må regne med noe arbeid i prostiet i høytider og sommerstid etter nærmere avtale med domprost.

Vi søker en prest som har evner og lyst til å bygge fellesskap og møteplasser, som har erfaring med samtaler eller lyst til å ha samtaler. Studentpresten må trives med samarbeid, og se utfordringen i et mangfoldig studiemiljø. Vi søker en selvstendig og kreativ prest som ser verdien av å arbeide med nye former for fellesskap og gudstjenester, og som vil være med på å utvikle samarbeidsrelasjonen mellom Den norske kirke og lærestedene. Studentpresten må ha interesse for universitet og faglig arbeid.

Studentprestens hjemmeside: Studentpresttjenesten / University Chaplaincy | UiT

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Kvinner oppfordres til å søke

Vi ber om at referanser føres opp i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Samtaler og sjelesorg, individuelt og i grupper
 • Utvikle møteplasser og gudstjenester for studenter
 • Sorgarbeid
 • Administrere studentpresttjenesten
 • Beredskapstjeneste ved institusjonen. Lede minnemarkeringer og samlinger ved krise.
 • Samarbeid med studentorganisasjoner
 • Informasjonsarbeid
 • Inngår i prostiets faglige fellesskap
 • Etter avtale med prost gjøre tjeneste i prostiet og delta i bispedømmets beredskapsordning.
Kvalifikasjoner
 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle frivillige og ansatte
 • Vilje til fleksibilitet
 • Evne til selvstendighet og initiativ
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
 • Kompetanse og erfaring fra sjelesorg vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kjennskap til andre religioner
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1465 Spesialprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for 3 mnd studiepermisjon etter 5 års tjeneste

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Stig Lægdene
Domprost Tromsø domprosti
 977 00 312
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted UiT Norges arktiske universitet, Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø
Publisert 2022-12-27
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger