Rektor

Ansgarskolen søker ny rektor

Skolens nåværende rektor avslutter sitt åremål 31. desember 2023, og Ansgarskolen har derfor en spennende lederstilling ledig fra 1. januar 2024.

Ansgarskolen består av to skoler; Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole. Ansgarskolens visjon er å være en skole som former, forener og forandrer, og har som formål å utdanne mennesker til kirke, menighet, kultur og samfunn basert på et kristent verdigrunnlag. Ansgarskolen er eid av Misjonskirken Norge.

Rektor leder to skoler som samlet har ca. 420 studenter og elever og ca. 50 ansatte. Rektor er konsernleder for Ansgarskolen AS, og har det øverste ansvaret for den faglige og administrative virksomheten ved Ansgar bibelskole AS, Ansgar høyskole AS og Ansgar drift og eiendom AS innenfor de rammer som styret fastsetter. Rektor rapporterer til Ansgarskolens styre.

Skolens styringsmodell forutsetter god forståelse av de ulike selskapenes egenart og kompleksitet.  Rektor arbeider med et team av mellomledere i konsernet på faglig og administrativt nivå.

Ansgarskolen har satt høye mål for de neste års utvikling. Rektors bidrag og ledelse vil være avgjørende for å lykkes. Vi søker en god leder og en faglig dyktig og handlingsorientert rektor som kan lede virksomheten og realisere skolenes strategi. Rektor vil få stort handlingsrom til å lede en kunnskapsinstitusjon som skal være premissleverandør og nyskaper i møte med kirke, menighet, kultur og samfunn.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Lede Ansgarskolens strategiske utvikling og vekst
 • Videreutvikle god personalforvaltning, en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for ansatte, elever og studenter
 • Videreutvikle en profesjonell og kvalitetsfokusert ledelse i hele organisasjonen
 • Være en inspirator og drivkraft i kvalitetsutvikling, virksomhetsstyring og endringsprosesser
 • Profilere og videreutvikle Ansgar høyskole, dens fagområder, forskning og samarbeid med arbeids- og samfunnsliv
 • Profilere og videreutvikle Ansgar bibelskole, dens linjer og samarbeid med kirke- og menighetsliv
 • Representere skolen og bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Sørge for at Ansgarskolen er synlig på ulike samfunnsarenaer og er med og setter dagsorden i møte med kirke og samfunn
 • Være skolens ansikt utad og myndighetskontakt
 • Være styrets sekretær, forberede styresaker og iverksette styrets vedtak

 

Vi ser etter en rektor med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstenivå eller høyere
 • Ledererfaring fra en akademisk institusjon eller annen kunnskapsorganisasjon
 • Erfaring fra ledelse av strategiutvikling, implementering og endringsprosesser
 • Erfaring fra undervisning, forskning, formidling og nyskaping
 • Erfaring fra å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • God organisasjonsforståelse og økonomiforståelse
 • Godt kjennskap til kirke- og menighetsliv

 

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og samlende med en motiverende og inkluderende lederstil
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper og evne til å bygge tillit og nettverk internt og eksternt
 • Innovativ og med solid forståelse for kontekstene skolen befinner seg i 
 • Vilje til å profilere og representere skolen nasjonalt og internasjonalt

Den som ansettes må kunne identifisere seg med og aktivt fremme Ansgarskolens visjon og verdier og arbeide lojalt i samsvar med Ansgarskolens kristne formål og verdigrunnlag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på åremål for 4 år fra 01.01.2024 (med mulighet for ytterligere én åremålsperiode etter avtale). Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse. Ansgarskolen er en IA-bedrift.

Lønn etter avtale.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referansepersoner må oppgis ved intervju. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med nåværende rektor Ingunn Folkestad Breistein (breistein@ansgarskolen.no). 

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk per e-post til styreleder Anne Sæther (saether@ansgarskolen.no).

Søknadsfrist: 31. januar 2023

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver Ansgarskolen
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Fredrik Franssons vei 4, 4635 Kristiansand S
Publisert 2023-01-05
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%, Åremål
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Ansgarskolen
Fredrik Franssons vei 4
4635 Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger