Kirkeforvalter/daglig leder

Tanum og Helgerud menigheter

Kirkelig fellesråd i Bærum har en ledig stilling som kirkeforvalter/daglig leder for Tanum og Helgerud menigheter. Kirkeforvalteren har det daglige lederansvaret, og har sammen med sokneprestene ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetens virksomhet. Forvalter har kirkevergen som sin leder og inngår i et lederfellesskap med andre forvaltere. Som leder av stabene er man også linjeleder for diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, ungdomsarbeidere, administrativt tilsatte og kirketjenere. Menighetens prester inngår i staben og er i tett samarbeid med øvrige ansatte. Kirkeforvalteren samarbeider nært med to menighetsråd, kirkevergen og dennes stab. I menighetene finnes også et bredt spekter av frivillige som er engasjerte i ulike oppgaver. Vi søker en raus, engasjert og tydelig leder som er god til å bygge relasjoner til frivillige og ansatte. I lederstillingen kreves det at du har blikk for helhet og detaljer, evne til langsiktig planlegging og mot til å ta ting på sparket.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse og forvaltning av ressurser i henhold til vedtatte handlingsplaner og strategier
 • Personalledelse, HMS- arbeid og oppfølging av ansatte og frivillige
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Saksbehandling og samarbeid med menighetsråd, utvalg og frivillige
 • Ansvar for utarbeidelse av menighetenes handlingsplan og årsberetning i samråd med menighetsrådene
 • Oppfølging av bygningsmasse og kontorforhold med støtte fra fellesrådets driftsavdeling
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med administrasjon- og ledelsesfag i fagkretsen.
  Kirkefaglig utdanning og arbeidserfaring fra menighetsstab kan kompensere for manglende lederutdanning
 • Du har erfaring med å lede kvalifiserte fagfolk med sterk yrkesidentitet, så vel som frivillige med stort engasjement
 • Du har erfaring fra budsjettering og økonomistyring
 • Du har god digital kompetanse 
 • Du har god kjennskap til kirken sitt arbeid og organisering
 • Du identifiserer deg med kirken sitt verdigrunnlag, og er medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er trygg i lederrollen
 • Du er en engasjert leder som trives med å motivere og utvikle dine medarbeidere
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har god gjennomføringsevne og klarer å prioritere når oppgavene blir mange
 • Du har gode samarbeidsevner, ser muligheter og finner nye løsninger
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger, medlemskap i KLP med 2% trekk av brutto årslønn
 • Fleksible arbeidstidsordninger og stor grad av selvstendighet
 • Hyggelige, entusiastiske og innsatsvillige kolleger
 • Trening i arbeidstiden
 • Støttefunksjoner innen økonomi- og regnskap, HR, IKT, drift/eiendom og kirketorg
Annet
 • Oppstart 1. april, eller etter nærmere avtale

 

Tanum menighet har formulert sine grunnverdier slik: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse, og vil med det understreke både forankring og vilje til å møte nye tider og mennesker med evangeliet. 

Tanum sokn har 13 245 innbyggere, hvorav 7148 er medlemmer av Den norske kirke. Tanum kirke er en av landets vakreste og eldste kirker, datert til midten av 1100-tallet. I tilknytning til kirken ligger et moderne kirkesenter med menighetssaler, møterom og kontorer.

Sjekk ut facebooksiden til Tanum menighet her.

Helgerud menighet er en ivrig, åpen og livlig menighet, med en visjon og et ønske om å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste. 

Kirken fylles ukentlig av ulike kor for små og store, søndagsskole, familiemiddag, speidere, eldretreff, ungdomsklubb m.m og mange frivillige som deltar aktivt. Helgerud kirke er en arbeidskirke fra 1982 og er bygget som konsertkirke. Soknet har ca. 6300 medlemmer. 

Sjekk ut facebooksiden til Helgerud menighet her

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 129 000 innbyggere, og prostiet i Bærum er stort og i stadig utvikling. Kirkene i de ti soknene spenner fra middelalderkirker til nybygde kirker og menighetshus. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - en aktiv medspiller b.la i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.

Kirkelig fellesråd i Bærum skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke. 

Les mer om kirkene i Bærum her

 

Kontaktinformasjon:

John Gjertsen
Kirkeverge
 950 55 939
 jg233@kirken.no
 
Kristin Anskau
Ass. kirkeverge/HR-sjef
 982 67 801
 ka434@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sogneprest Munthe-kaas vei 1, 1346 Gjettum og Tanumveien 133, 1341 Slependen
Publisert 2023-01-12
Søknadsfrist 2023-02-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger