Trosopplæringsleder 100% fast

Gran kirkelige fellesråd

Gran kommune har i underkant av 14000 innbyggere. Gran kommune ligger ca. 7 mil nord for Oslo, langs rv4 og Gjøvikbanen, og med nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder. Hadeland er et attraktivt boområde, med barnehager, skoler og kultur- og fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper. Området er preget av landbruk og er veldig rik på historie og tradisjoner.
Det er ni kirker og fire sokn i fellesområdet, og trosopplærerne arbeider på tvers av disse. Det er felles kontor for alle kirkeansatte på rådhuset på Jaren. Staben teller 23 ansatte og består av trosopplæringsleder, trosopplæringsmedarbeider (30 % still.), to diakoner, tre prester, prost, tre kantorer/organister, kulturansvarlig, kirkeverge, saksbehandlere, menighetssekretærer, driftsleder og kirketjenere.
Våre fire menigheter er typiske folkekirkemenigheter, med sterk tilknytning mellom kirke og lokalsamfunn. Vi har et variert tilbud til barn, unge og voksne og vi samarbeider godt med ulike etater i kommunen.
Vi søker en trosopplæringsleder som med stor motivasjon og engasjement kan lede og utvikle trosopplæringsarbeidet i kirken i Gran sammen med den andre trosopplæreren og de øvrige medarbeiderne.

Med utgangspunkt i vår felles trosopplæringsplan og det lokale menighetsarbeidet søker vi etter trosopplæringsleder i 100% fast stilling.

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og lede våre trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0-18 år i alle våre fire menigheter sammen med trosopplæringsmedarbeideren. Mange av tiltakene er samlet for alle på tvers av menighetene.
 • Revidere og utvikle menighetenes trosopplæringsplan
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere og aktivt samarbeide med disse
 • Samarbeid med prestene og diakonene ift. ulike trosopplæringstiltak
 • Delta på stabsmøter og samarbeid med hele kirkestaben
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskolenivå, helst med pedagogikk og/eller kristendom
 • Annen relevant utdanning/erfaring blir hensyntatt
 • Erfaring med ledelse og arbeid med barn og unge
 • Personlig egnethet
Personlige egenskaper
 • Gode evner i å kommunisere med barn og ungdom
 • Ha evnen til å ta barns- og unges perspektiv
 • Ha et sterkt engasjement for barn og ungdom
 • Være komfortabel med å formidle tro
 • God på samarbeid
 • God til å motivere
 • Flink til å sette realistiske mål
 • Være selvstendig og strukturert
 • Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig ha visjoner for fremtiden
 • Nytenkende og kreativ, gjerne med musikalske ferdigheter
 • Fleksibel og effektiv med god arbeidskapasitet
 • Ha digital kompetanse
Vi tilbyr
 • En variert og spennende jobb
 • Fleksibel arbeidstid innenfor stillingens ramme
 • Kontor og fellesskap sammen med kirkens øvrige ansatte
 • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår - følger KA`s tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP

Annet

 • Søker må være medlem av Den norske kirke og kunne identifisere seg med mål og visjoner innenfor Dnk
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Den som ansettes må fremlegge politiattest (barneomsorgsattest)

 

Kontaktinformasjon:

Ole-Jakob Dyrnes
Kirkeverge
 97706318
 
Marthe Skeie
Trosopplæringsmedarbeider
 95408548
Arbeidsgiver Gran Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
Publisert 2023-01-19
Søknadsfrist 2023-02-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Gran Kirkelige Fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger