Diakon, Åssiden menighet

Drammen kirkelige fellesråd

Åssiden Menighet


Åssiden menighet ligger ca. 4 km vest for Drammen sentrum. Menigheten har ca. 8000 medlemmer og feirer gudstjenester i sin arbeidskirke bygget i 1967. Åssiden menighet driver et omfattende arbeid i bydelen og tilbyr medlemmer i alle aldersgrupper både undervisning og fellesskap. I tilknytning til kirken ligger Åssiden Seniorsenter, der diakonen deltar i styret.

I staben er det to prester, kantor, kateket, diakon, kirketjener og kontorfullmektig.

Menighetens visjon er: «I min Fars hus er det mange rom»

 

Arbeidsoppgaver
 • Fokus på arbeidet med eldre inkl. samarbeid med institusjoner og Åssiden Seniorsenter.
 • Lede den diakonale tjenesten i samarbeid med diakoniutvalget.
 • Planlegging og gjennomføring av diakonale oppgaver som beskrevet i menighetens virksomhetsplan.
 • Rekruttering, koordinering og oppfølging av frivillige medarbeidere.
 • Etablere og utvikle diakonalt inkluderingsarbeid, og nettverksarbeid blant frivillige organisasjoner.
 • Delta på gudstjenester tilknyttet det diakonale oppdraget.
 • Lede utvikling og fornyelse av menighetens diakonale planer.
 • Bidra i arbeidet blant barn og unge.
Kvalifikasjoner
 • I samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den Norske kirke fastsatt av kirkemøtet.
 • Søkere med annen relevant utdanning/praksis kan også bli vurdert.
 • Arbeidserfaring fra tilsvarende stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver er ønskelig.
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev.
Personlige egenskaper
 • Er initiativrik, inspirerende og kontaktsøkende.
 • Kontaktskapende og omsorgsfull for medmennesker.
 • Har evne til å rekruttere og inspirere frivillige i menighetsarbeidet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt sammen med gode samarbeidsevner, allsidighet, løsningsfokus og beslutningsdyktighet.    
 • Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jf. Kirkelovens § 29.
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes.
Vi tilbyr
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • En spennende arbeidsplass med store muligheter for å utvikle det diakonale arbeidet
 • Lønnsplassering etter KAs HTA
 • Offentlig tjenestepensjon i Drammen kommunale pensjonskasse.

 

Annet

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
Menighetsrådet har vedtatt diakoniplan for menigheten.
Åssiden menighet er hovedarbeidsplass, men diakonene i Drammen kirkelige fellesråd samarbeider med de andre menighetene om ulike prosjekter.

 

Kontaktinformasjon:

Hilde Mari Ski
Personalkonsulent
 94177878
 
Bernt Nordkil
Stabsleder og kateket
 32989202
 
 
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Albums gate 8, 3016 Drammen
Publisert 2023-01-23
Søknadsfrist 2023-02-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger