Kantor/Organist (100% stilling)

Våler kirkelige fellesråd har ledig en 100% stilling som kantor/organist

Våler kommune i Solør er en trivelig bygdekommune med et rikt kulturliv, flott natur og ca.3800 innbyggere. Ligger i Innlandet fylke, mellom Kongsvinger og Elverum, grenser i øst til Sverige og består av to kirkesokn med to kirker og en kirkesal. Våler kirke ble innviet i mai 2015 og har 350 sitteplasser. Et meget spennende arkitektonisk, sakralt og akustisk kirkerom. Gravberget kirke innviet i 1955 med 154 sitteplasser. Er beskrevet som ett av de 10 mest spesielle kirkebygg i verden (Life). Kirkesalen i Risberget er den eneste i sitt slag som er i bruk i Norge. Det kirkemusikalske/ gudstjenestelige/kulturelle arbeidet i Våler har høy prioritet.

Orgelet i Våler kirke er bygget av Richard Rensch Orgelbau, Tyskland. Deres første i Norge og innviet i 2015. Orgelet er mekanisk, har 31 stemmer, to manualer og pedal -- med zetserkombinasjoner. Orgelet har symbelstjerne og klokkespill. Flere topp faglige uttalelser antyder at dette er et praktorgel av de aller beste i vårt land, bygget de senere år. Våler kirke har også et svært godt konsertpiano av merket Yamaha. Orgelet i Gravberget er mekanisk med 7 stemmer, to manualer og pedal. Bygget av Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk i 1973. Risberget kirkesal og gravferdsrom har digitale orgel.

Den lokale kirkestab består av kantor, kirketjener, kirkeverge, saksbehandler og sokneprest.

Fellesrådet har for øvrig flere ledige stillinger som utlyses samtidig. Stillingene kan kombineres, samt stillingsstørrelse reguleres for rett søker.

 

Arbeidsoppgaver:

· Musikalsk planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger

· Deltakelse ved gudstjeneste/andakt på institusjon

· Ledelse av Våler Kantori og barnekor i samarbeid med trosopplærer

· Delta i noe undervisning av konfirmanter

· Organisering/tilrettelegging/administrasjon av konserter, musikkandakter etc.

· Samarbeid med lokale musikkutøvere for deltakelse i gudstjenester og kirkelige handlinger

· Rapportering til Tono.

· Kunnskap og interesse for informasjons- og kommunikasjonsarbeid

 

Kvalifikasjoner:

· Godkjent kantorutdanning i hht Tjenesteordning for kantorer

· Søkere med annen relevant utdanning/erfaring kan også komme i betraktning

· Erfaring fra kor og konsertvirksomhet

· Erfaring fra musikalsk arbeid med barn og unge

· Norsk skriftlig og muntlig/noe engelsk muntlig

· Det vil bli lagt vekt på engasjement, samarbeidsevne og personlig egnethet.

 

Personlige egenskaper:

· Stillingen skal være utadrettet mot menighetene og det legges vekt på selvstendighet, helhetstenkning, være kreativ, fleksibel og vilje til nye utfordringer

· Være strukturert og kontaktskapende

· Initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne til å holde god orden og oversikt

· Ha positivt engasjement for kirkens oppdrag, gode samarbeidsevner og gode kommunikasjons- og formidlingsevner

· Kunne arbeide selvstendig og sammen med stab

 

Vi tilbyr:

· En interessant stilling i et godt arbeidsmiljø

· Kontorplass på kirkekontoret og i Våler kirke

· Godt utbygd notearkiv (Orgel/kor).

· Lønn- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen for kirkelig sektor

· Pliktig medlemskap i KLP, med 2% trekk i brutto lønn

Det kan påregnes noe arbeid i nabo-sokn.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke. Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen. Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn § 20, samt ha førerkort og disponere egen bil.

 

https://www.kirken.no/valerisolor

Søknadsfrist: 10. februar 2023

Søknad sendes til: kirken@vis.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Heidi Gottenborg

Ass. kirkeverge

62424091

kirken@vis.kommune.no

Arbeidsgiver Våler kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vålgutua 199, 2436 Våler i Solør
Publisert 2023-01-24
Søknadsfrist 2023-02-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Våler kirkelige fellesråd
Bergskrenten 12
1592 Våler i Østfold
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger