Vil du bli vår nye kantor/ kirkemusiker, Avaldsnes?

Karmøy kirkelig fellesråd

En av våre dyktige kantorer har fått ny jobb som domkantor i Stavanger domkirke. Vi har derfor ledig stilling som kantor/ kirkemusiker i Karmøy kirkelig fellesråd, med utgangspunkt i Avaldsnes menighet. Karmøy kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for ca. 50 ansatte med tjenestested i åtte ulike menigheter i Karmøy kommune. Vårt mål er at kirkemusikken skal være en brobygger mellom generasjoner og kulturer,- mellom barne- og ungdomsarbeid og gudstjenesten.

Kantoren / kirkemusikeren har musikken som hovedverktøy i det menighetsbyggende arbeidet. Dette er en viktig stilling med stor innvirkning på menighetslivet, både når det gjelder gudstjenesteliv og annet menighetsutviklende arbeid. I dette arbeidet vil kantoren / kirkemusikeren arbeide tett med staben i menigheten. I Karmøy ser vi det som viktig å bygge menighet gjennom fellessang, korsang og musikalske uttrykk generelt. Kantor / kirkemusiker vil tilhøre et musikalsk team med kantorer og kirkemusikere i de andre menighetene. Noe arbeid, som f.eks korarbeid og fellesprosjekter, kan gå på tvers av menighetene.

Det er et stort frivillig engasjement knyttet til våre kirker, med et variert sang- og musikkliv. Vi ønsker at kantor / kirkemusiker samarbeider tett med frivillige i menigheten, støtter og utvikler nye talenter, og tar initiativ til samarbeid med eksterne aktører. Også i trosopplæringsarbeidet i menigheten vil en samarbeide tett med frivillige.

 

Arbeidsoppgaver
 • Musikalsk tilrettelegging, planlegging og spill ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Drive og utvikle annen musikalsk virksomhet i menigheten, som f.eks. korarbeid, forsangertjeneste, konserter, fellesprosjekter og kultur- og musikkarrangementer.
 • Skape sangglede og bygge gudstjenesteliv og menighet med musikk og fellessang.
 • Musikalsk medvirkning og tilrettelegging i trosopplæringsarbeid med barn og ungdom, og i konfirmantarbeidet.
 • Rekruttere og tilrettelegge for at frivillige i alle aldre kan delta i sang og musikklivet i menigheten.
 • Følge opp menighetens kirkemusikalske virksomhet i tråd med menighetsrådets planer og prioriteringer.
 • Ansvar for utformingen og oppfølging av vedtatt kultur- og kirkemusikkplan.
 • Bidra til at menigheten oppleves inkluderende.
 • Andre spesialiserte arbeidsoppgaver kan også være aktuelle med utgangspunkt i søkers kvalifikasjoner og interesse.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter innen kirkemusikk.
 • Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-11-20-1896). Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Kjennskap til Den norske kirke, og evne til målgruppetilpasset formidling.
 • Beherske orgel, piano og eventuelt andre instrumenter til bruk i konsertvirksomhet og i den brede kirkelige tjeneste for alle generasjoner. Gjerne erfaring fra bandspilling/bandledelse.
 • Beherske et bredt spekter av ulike musikalske uttrykk og former.
 • Kjennskap til salmeskatten og nyere lovsangstradisjon.
 • Gode organisatoriske ferdigheter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og til å engasjere andre.
 • Samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Identifiserer seg med menighetens visjon.

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Særskilte krav:
 • Medlem av Den norske kirke.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Den som ansettes må ha sertifikat og disponere bil.
 • Spesielt for kantor: Ved tilsetting av kantor skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. tjenesteordningen § 5.
Vi tilbyr
 • Et spennende arbeidsfellesskap med ansatte og frivillige.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no).

Aktuelle søkere blir innkalt til prøvespill.

 

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus. Menigheten feirer de fleste gudstjenester i Olavskirken på Avaldsnes. Kirken ble bygget i 1250 og er et signalbygg i kommunen.

Det er rundt 3500 medlemmer i Den norske kirke som tilhører Avaldsnes sokn. Mye av menighetens arbeid foregår på Avaldsnes menighetshus – Karmel. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, med et særlig fokus på barn og unge, og menigheten feirer ca 18 gudstjenester i året på menighetshuset med et særlig fokus på barnefamilier og unge.

Per i dag drives et bredt spekter av musikkaktiviteter i menigheten (se nedenfor). Det er imidlertid ikke forventet at alle aktivitetene følges opp av kantor.

 • Minisang 1-4 år.
 • Avaldsnes barnegospel 4 år til 4. klasse.
 • Karmøy guttekor 6 år og oppover (samarbeid med Torvastad menighet).
 • Orgel- og håndbjelleklubben Klara.
 • Tweenskoret Witness!! 5. til 7. klasse.
 • Tensingkoret Testimonia 8. klasse og oppover.
 • Voksenkorene Keryx, Credo (prosjekt), og mannskoret Olavsguttene (prosjekt).
 • Festivalen Olavsdagene på Avaldsnes (årlig i juli siden 1992).

Aktivitetene foregår både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Instrumenter:

 Avaldsnes kirke har et to manualers Marcussen & Søn-orgel fra 1981 med 26 stemmer, et ettmanuals kororgel på fem stemmer av Marcussen & Søn (1982), og et Yamaha-piano, modell A3 fra 1990-tallet. På Avaldsnes menighetshus – Karmel står det et restaurert Yamaha-flygel, levert i 2021, samt flere piano.

For mer info: www.avaldsnes.karmoykirken.no

Stillingsstørrelse: 100%. 20% av stillingen er treårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Prosjektstillingen er i samarbeid med Karmøy kommune, knyttet til Historiske Avaldsnes.

 

Kontaktinformasjon:

Eva Britt Kvalevaag
Assisterende kirkeverge
 95904341
 
Njål Alvar Engmark
Adm. leder
 99248067
Arbeidsgiver Karmøy kirkelig fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kong Augvalds veg 29, 4262 Avaldsnes
Publisert 2023-02-14
Søknadsfrist 2023-03-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Karmøy kirkelig fellesråd

Karmøy
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger