Lærer i kristendomskunnskap

Val skoler

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag 150 elever på videregående, 33 på barneskolen (1-6 trinn) og er ca 75 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

En av våre lærere har gått over i andre oppgaver på skolen, vi søker derfor etter:

Lærer i kristendomskunnskap (50 %)

Arbeidet består i undervisning i faget kristendomskunnskap på Vg1 og Vg2. I tillegg kan det bli aktuelt med andre oppgaver som for eksempel kontaktlærer eller ansvar i det kristne arbeidet på skolen. Det kan eventuelt legges til rette med andre fag eller oppgaver på totalt inntil 100 % stilling. 

Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert. 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 14. april.
Tiltredelse 1. august 2023 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er inspektør vgs, Martin Gjøra, på tlf 990 46 743 / mgjora@val.vgs.no

Søknad sendes til post@valskoler.no

Arbeidsgiver Val skoler
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
Publisert 2023-03-21
Søknadsfrist 2023-04-14
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Val skoler

Kolvereid
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger