Daglig Leder i 100% stilling

Pinsebevegelsen søker deg som vil være med å utvikle vår organisasjon og kultur. Du blir stabsleder og operativ leder for daglig drift av Pinsebevegelsens virksomhet og rapporterer til nasjonal leder. Du forplikter deg på å arbeide i samsvar med trosgrunnlag, verdier og føringer som beskrives i Grunnlagsdokumentet for Pinsebevegelsen i Norge.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av stab og daglig virksomhet ut fra hovedkontoret
 • Personal- og budsjettansvar
 • Lede og koordinere det nasjonale og internasjonale arbeidet
 • Forberede saker til Lederrådet og oppfølging av vedtak
 • Tilrettelegge for gode møteplasser for ledere og fellestiltak
 • Koordinerings- og oppfølgingsansvar for konferanser, råd og utvalg
 • Representere Pinsebevegelsen i nasjonale og internasjonale fora
 • Ukentlige samhandlingsmøter med nasjonal leder
 • Være et bindeledd mellom lederrådet og regionleddet
 • Være en ressurs for lokalmenighetene

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og en god relasjons- og nettverksbygger
 • Ser muligheter, er fremoverlent og engasjert
 • God økonomiforståelse og rapporteringserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant erfaring fra menighets- og/eller organisasjonsarbeid
 • Relevant høyere utdanning og ledererfaring
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Medlemskap i en pinsemenighet ved tiltredelse

 

Vi tilbyr:

 • En spennende og selvstendig stilling med store utviklingspotensialer
 • Lønn etter gjeldende regulativ

 

Stillingen har arbeidssted i Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Stillingen er en åremålsstilling på 5 år med mulighet for forlengelse.

Ønsket tiltredelse: 1. oktober 2023

 

Søknad med CV og referanser sendes til soknad@pinsebevegelsen.no

Spørsmål kan rettes til Stig Stordal – stordal@pinsebevegelsen.no / 920 26 211

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Arbeidsgiver Pinsebevegelsen i Norge
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted St. Olavs gt 24, 0166 Oslo
Publisert 2023-05-12
Søknadsfrist 2023-06-15
Stillingstype 100% stilling i åremålsstilling på 5 år med mulighet for forlengelse
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Pinsebevegelsen i Norge
St.Olavs gate 24
166 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger