Menighetspedagog/kateket/menighetsarbeider (Østre Halsen menighet)

I Østre Halsen menighet er det ledig stilling i arbeidet med barn og ungdom.

Menighetspedagog/kateket/menighetsarbeider 60% innenfor trosopplæring i Østre Halsen menighet – fast stilling. 2. gangs utlysning.

 

Vil du jobbe i et hyggelig og engasjert arbeidsfellesskap? Brenner du for arbeid blant barn og unge? Har du evne til å skape gode relasjoner? 

Østre Halsen menighet i Larvik kommune har 4280 medlemmer. Menigheten har en funksjonell arbeidskirke med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi trenger en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående aktiviteter innenfor menighetens trosopplæringsplan. Et team av prest, kirkemusiker, pedagoger, kirketjener og menighetsråd skal sammen med frivillige legge til rette for dette.

Dine ansvarsområder:

  • Gjennomføring av trosopplæringstiltak gjennom kirkens barne- og ungdomsarbeid.
  • Delta i konfirmantarbeidet.
  • Koordinering av frivillige.

Vi ønsker at du:

  • Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ.
  • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
  • Trives sammen med barn og unge og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen.
  • Kan motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning. Det er en fordel med utdanning innenfor kristendom og/eller pedagogikk.
  • Erfaring fra og engasjement for barne- og ungdomsarbeid. 
  • Personlig egnethet tillegges vekt.

Stillingen kan med fordel ses i sammenheng med utlyst 20% undervisningsstilling i Nanset menighet.


Arbeidstiden er fleksibel og inkluderer kvelds- og helgearbeid.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste men det gjøres unntak for søkere som ber om det.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
kirkeverge Sigrid Kobro Stenrød, tlf. 982 31 305
eller sokneprest Øystein Evensen, tlf. 922 06 150.


Tiltredelse: 15.08.2023

Søknad med CV sendes: kirkevergen@larvik.kirken.no


S
øknadsfrist: 30.05.2023

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Halsegata 1, 3260 Larvik
Publisert 2023-05-15
Søknadsfrist 2023-05-30
Stillingstype Fast, 60% stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger