Menighetspedagog/kateket/menighetsarbeider (Berg menighet)

Berg menighet har et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker etter en person som kan videreutvikle og koordinere dette tilbudet.

Menighetspedagog/kateket/menighetsarbeider 80% innenfor trosopplæring i Berg menighet – fast stilling. 2. gangs utlysning

Vil du jobbe i et hyggelig og engasjert arbeidsfellesskap? Brenner du for arbeid blant barn og unge? Har du evne til å skape gode relasjoner?

Vi trenger en menighetspedagog/kateket/menighetsarbeider innenfor trosopplæring i 80% stilling i Berg menighet.

Berg menighet har et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker etter en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående barne- og ungdomsarbeid innenfor trosopplæring. For de minste barna er det babysang, det er etter-skoletidstilbud for barneskolen, med “Skattekista” (1.-3. klasse) og “Superonsdag” (4.-7. klasse) annenhver uke.  For ungdom er det klubben “Guts” annenhver lørdag. I tillegg kommer enkeltarrangement, som “Bo-hjemme-leir” og Tårnagenthelg. Det er også ønskelig med deltakelse i menighetens konfirmantarbeid. Menigheten har søndagsskole ca. en gang i måneden, knyttet til gudstjeneste.

Til alt vårt arbeid må vi stadig rekruttere og utvikle frivillig medarbeiderskap, og der har pedagogen en viktig rolle. Et team av prest, pedagog, kirkemusiker, kirketjener, frivilligkoordinator og menighetsråd skal sammen med frivillige jobbe for et relevant og attraktivt undervisningstilbud.

Berg menighet i Larvik kommune har ca. 2050 medlemmer og har en funksjonell arbeidskirke fra 2007. Kirken ligger sentralt plassert ved Berg skole (barneskole) og en av bygdas barnehager. Kirken er omgitt av et stort grøntområde, kirkeparken. Berg menighet har et godt samarbeid med andre aktører i bygda, blant annet Brunlanes Frikirke.


Dine ansvarsområder:

 • Gjennomføring av trosopplæringstiltak gjennom kirkens barne- og ungdomsarbeid
 • Utvikling og oppfølging av lokal trosopplæringsplan
 • Samarbeid med skole, barnehage og andre lokale aktører
 • Koordinering av frivillige

Vi ønsker at du:

 • Trives sammen med barn og unge og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen
 • Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge
 • Kan motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere
 • Er strukturert og har god evne til å administrere

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning. Det er en fordel med utdanning innenfor kristendom og/eller pedagogikk
 • Erfaring fra og engasjement for barne- og ungdomsarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidstiden er fleksibel og inkluderer kvelds- og helgearbeid.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste men det gjøres unntak for søkere som ber om det.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, tlf. 982 31 305
eller sokneprest Kristin S. Haugen, tlf. 926 28 384.


Tiltredelse:
 15.08.2023

Søknad med CV sendes: kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist: 30.05.2023

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søndersrødveien 54, 3295 Helgeroa
Publisert 2023-05-15
Søknadsfrist 2023-05-30
Stillingstype Fast, 80% stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger