Actaleiar (100% fast stilling)

Acta Sogn og Fjordane er ein region i Acta – barn og unge i Normisjon som arbeider særleg for barn, ungdom og unge vaksne. Acta Sogn og Fjordane har 21 lokallag, inkludert 13 Soul Children-kor. Vi arrangerer ei rekke leirar for barn og ungdom. Acta har regionkontor på Sandane, Gloppen, og basekontor i Førde, Sunnfjord.

Ledig fast stilling 100 %

Actaleiar i  Sogn  og  Fjordane

Ønskjer du at born og unge skal få møte, følge og ære Jesus? Blir du engasjert av nytenking og å stadig nå ut til fleire? Vil du vere med på å styrke og vidareutvikle Acta-arbeidet i regionen vår? Då har vi ein jobb til deg!

 Arbeidsoppgåver:

 • Motivere, bygge og følgje opp leirarbeid, lokallag og frivillige
 • Leiartrening og leiarutvikling
 • Forkynning for barn og ungdom
 • Administrative leiaroppgåver og personalansvar

Vi søkjer ein person som:

 • Er begeistra for Acta sitt arbeid og ønskjer å vidareutvikle dette
 • Har relevant pedagogisk/kristendomsfagleg utdanning
 • Er kreativ, engasjert og nytenkande
 • Er fleksibel, ansvarsbevisst og liker utfordringar
 • Trivast med å jobbe med frivillige
 • Kan arbeide sjølvstendig og i team
 • Har erfaring frå liknande arbeid
 • Har sertifikat og bil

Den som blir tilsett må arbeide ut frå Acta sin visjon og verdiar. Løn- og arbeidsvilkår følgjer Normisjon sitt regulativ. Godkjent politiattest må leggast fram. Stillinga inneheld noko kvelds- og helgearbeid, og nokre reiser må medreknast.

Tiltreding i stillinga 1. september, eller etter avtale.                                                                 Søknadsfrist: fredag 26. mai 2023

For meir informasjon ta kontakt med regionleiar Jostein Bildøy, tlf. 95191332.

Søknad og CV sendast til jostein bildoy@normisjon.no.  
Skriv i søknaden om du ønskjer kontorstad på Sandane eller i Førde.

Meir om arbeidet vårt finn du på

www.acta.no og www.normisjon.no/sof

Arbeidsgiver Acta Sogn og Fjordane
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Norstrandsvegen 12, 6823 Sandane
Publisert 2023-05-16
Søknadsfrist 2023-05-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Acta Sogn og Fjordane
Norstrandsvegen 12
6823 Sandane
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger