Kateket i 100% fast stilling

Eide sokn & Landvik sokn

2. gangs utlysning: Har du et hjerte for trosformidling til barn og unge? Har du lyst å jobbe i to av våre engasjerte menigheter, sammen med en dedikert og flott stab? Vår kateket blir pensjonist og vi søker etter en ny person som vil bli med inn i det rike og varierte menighetslivet til Eide sokn og Landvik sokn i Grimstad.

Eide- og Landvik sokn har til sammen 4600 medlemmer og betjenes av en felles stab med daglig leder, kateket, to menighetspedagoger, to kirketjenere, organist og sokneprest. Det er stor aktivitet i menighetene og et omfattende frivillig arbeid, og de frivillige organisasjonene står også sterkt. Det er god oppslutning på gudstjenestene og et aktivt menighetsliv. 

De to soknene har felles trosopplæringsutvalg og en levende trosopplæringsplan med mange frivillige medarbeidere. Det er også et godt samarbeid med både skole og barnehager i området.

Kateketen er hovedansvarlig for konfirmantarbeidet (ca 50% stilling) og jobber også aktivt i trosopplæringen, sammen med menighetspedagogene. Du vil også bidra i ungdomsarbeidet generelt, forrette gudstjenester og jobbe med de mange frivillige. I Grimstad har vi to menighetsbarnehager, hvorav en er tilknyttet Landvik sokn.

 

Arbeidsoppgaver

 • Konfirmantarbeid (ca 50 %)
 • Trosopplæring – alene og i samarbeid med menighetspedagog
 • Ungdomsarbeid
 • Både forrette gudstjenester samt bidra på gudstjenester i forbindelse med trosopplæring (ca 1 gang/mnd)
 • Skole/kirke-samarbeid
 • Samarbeid med barnehagene
 • Rekruttere og motivere frivillige
 • Noe ledertrening
 • Kveldsarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

Kateketutdanningen etter tjenesteordningen - eller kateket under utdanning

Kandidaten har:
Mastergrad eller tilsvarende med følgende fag:
a) 80 sp teologiske fag
b) 30 sp allmenn pedagogikk
c) 30 sp pedagogikk, formidlingsfag eller praktisk teologiske fag, og
d) 30 sp praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten som kateket, og med veiledet praksis.

Tidligere vigslet til kateket eller kvalifisert til vigsling ved endt utdanning kvalifiserer også.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere vil andre med relevant kompetanse kunne bli vurdert. Ved tvil vedrørende kvalifikasjonskravet vil bispedømme m .fl. bli kontaktet for avklaring.

Kandidater må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig.

Den ansatte må ha sertifikat (B) og disponere bil. Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Trygg og imøtekommende medarbeider
 • Trives med å jobbe med barn- og unge
 • Ansvarsfull og strukturert
 • Trives med å jobbe selvstendig og teamarbeid
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • God på samarbeid med menighetsråd og frivillige
 • Lederegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver i et aktivt- og engasjert menighetsliv
 • Arbeid i team/stab (7 ansatte) med egen daglig leder
 • Ryddige lønns- og pensjonsvilkår (KA tariff og KLP tjenestepensjon)

  Intervju for stillingen blir gjennomført 16. juni 2023.

 

Grimstad kirkelig fellesråd er felles forvaltningsorgan for de fire soknene i Den norske Kirke i Grimstad kommune.

Fellesrådet har også ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene i kommunen og er arbeidsgiver for over 50 ansatte.

Fellesrådet drifter også to menighetsbarnehager på vegne av Fjære sokn og Landvik sokn. De fire soknene er Eide, Landvik, Grimstad og Fjære, med litt over 17.000 medlemmer.

Menighetene har stor aktivitet og et omfattende frivillig arbeid.

 

Kontaktinformasjon:

Ørjan Kronheim
Sokneprest
 E-post:ok@grimstad.kirken.no
 
Alexander Paul
Kirkeverge
 E-post:alexander@grimstad.kirken.no
Arbeidsgiver Grimstad kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Reddalsveien 219, 4886 Grimstad
Publisert 2023-05-24
Søknadsfrist 2023-06-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Grimstad kirkelige fellesråd
Bark Silas vei 5
4876 Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger