Trosopplærer/ungdomsarbeider, 100% fast stilling

Fjære menighet

Fjære er en aktiv menighet med to forsamlinger. Menigheten har en flott stab med kateket, organister, kirketjenere, diakon, ungdomsarbeider/trosopplærer, kapellan og sokneprest, i tillegg til daglig leder for menigheten.  Menigheten har to kirker; Fjære kirke – en middelalderkirke og Fevik kirke – en arbeidskirke. I tillegg har ungdommen et eget hus; FMU-bygget, ved Fjære kirke. Staben har kontor i FMU-bygget.

 

Arbeidsoppgaver

Ansvar for menighetens ungdomsarbeid, herunder forkynnelse, aktiviteter, turer og ledertrening
Konfirmantarbeid i samarbeid med kateket og prest
Tweens-arbeid (8-12 år)
Sammen med staben rekruttere og følge opp frivillige

Kvalifikasjoner

• Relevant utdannelse innen teologi/kristendomskunnskap vil vektlegges
• Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid de seneste år vektlegges
• Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging

• Du har sertifikat (B) og disponerer egen bil

Personlige egenskaper

• Engasjement for arbeid med undervisning og trosformidling til barn og ungdom
• Evne til å arbeide både selvstendig og i team med både ansatte og frivillige
• Kunne inspirere og motivere ungdom, frivillige og andre medarbeidere
• Personlig egnethet vektlegges

Menn oppfordres til å søke.
Medlemskap i Den norske kirke forutsettes og det må fremlegges politiattest ved oppstart.

Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, i kombinasjon med en god fleksitidsordning. 

Vi tilbyr

• Et positivt arbeidsmiljø
• Mulighet til å forme stillingens innhold i samarbeid med menighetsråd og stab
• Varierte arbeidsoppgaver
• Gode- og ryddige lønnsforhold, samt tjenestepensjonsordning i KLP
• Mulighet for avspasering om sommeren og skoleferiene, i kombinasjon med ferieukene

 

Grimstad kirkelig fellesråd er felles forvaltningsorgan for de fire soknene i Den norske Kirke i Grimstad kommune.

Fellesrådet har også ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene i kommunen og er arbeidsgiver for over 50 ansatte.

Fellesrådet drifter også to menighetsbarnehager på vegne av Fjære sokn og Landvik sokn. De fire soknene er Eide, Landvik, Grimstad og Fjære, med litt over 17.000 medlemmer.

Menighetene har stor aktivitet og et omfattende frivillig arbeid.

 

Kontaktinformasjon:

Ingvild W. Limm
Daglig leder
 E-post:iwl@grimstad.kirken.no
 
Alexander Paul
Kirkeverge
 E-post:alexander@grimstad.kirken.no
Arbeidsgiver Grimstad kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fjæreveien 189, 4885 Grimstad
Publisert 2023-05-24
Søknadsfrist 2023-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Grimstad kirkelige fellesråd
Bark Silas vei 5
4876 Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger