Kantor/kirkemusiker fast 100% 2.gangs utlysning

Kragerø kirkelige fellesråd

I Kragerø kirkelige fellesråd skal vi nå tilsette kantor/kirkemusiker i 
Kragerø menighet med tiltredelse medio september 2023.

Kragerø kommune har ca. 10.300 innbyggere, 5 sokn og tilhører Bamble prosti. 
Fellesrådet har totalt 3 stillinger innenfor kirkemusikk.
Det må regnes med sporadiske tjenester også i andre sokn i kommunen.
Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke. Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette viktige arbeidet.

Orgelet i Kragerø kirke er et svært godt bevart Hollenbachorgel fra 1886 med 23 stemmer, to manualer og pedal. Orgelet ble restaurert i 1994. Kragerø kirke har også et bra flygel av merke Yamaha og et cembalo bygget av Arnfinn Nedland.
Også Skåtøy kirke i Kragerø kommune har et godt Hollenbach-orgel fra 1889 med 13 stemmer, 2 manualer og pedaler. Orgelet ble restaurert i 2011 
Sannidal kirke fikk i 2022 vigslet nytt mekanisk orgel bygget på prinsipper fra Hollenbach. Orgelet ble bygget av Grønlunds orgelbyggeri AB i Sverige.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest og øvrig stab
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet
 • Musikalsk ansvarlig for Kragerø kantori
 • Delta aktivt i skole-kirke samarbeidet
 • Delta i stabsmøter og andre relevante møter
 • Ansvar for tilsyn av kirkens orgel og øvrige instrumenter

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer, eventuelt kirkemusikere med annen relevant utdannelse/realkompetanse/kirkemusikalsk utdanning
 • Beherske et bredt spekter av ulike stilarter og musikalske uttrykksformer
 • Bred erfaring med ledelse og dirigering av kor
 • Erfaring med musikalsk arbeid med barn og unge
 • Beherske det norske språket godt, både muntlig og skriftlig, alternativt beherske det engelske språket godt, både muntlig og skriftlig. 
 • Solid erfaring med gudstjenestepraksis i Den norske kirke
 • Søkere må beherske piano/flygel

Det blir lagt opp til prøvespill og kordireksjon i forbindelse med intervju til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, inspirerende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Kontaktskapende og menighetsbyggende
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Kontorplass på kirkekontoret som er 100 meter fra Kragerø kirke
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
 • Pensjonsordning i KLP


Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske Kirke og utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger
 • Det må fremlegges barneomsorgsattest før tilsetting, jf. trossamfunnsloven §20.
 • Den som tilsettes må ha førerkort kl. B og disponere egen bil, mot utbetaling av 
  km-godtgjørelse


Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste og søkere bes bekrefte samtykke i sin søknad til å stå på offentlig søkerliste.


Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til kirkeverge Anne-Mette A. Bamle, tlf: 918 10 148 eller sokneprest Pål Wirkola, tlf: 482 18 313
Søknaden må sendes elektronisk og referanser må oppgis. Se www.kirkejobb.no 

 

Kontaktinformasjon:

Pål Wirkola
Sokneprest
 
Anne-Mette Bamle
Kirkeverge
Arbeidsgiver Kragerø kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ytre Strandvei 15, 3770 Kragerø
Publisert 2023-05-25
Søknadsfrist 2023-06-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kragerø kirkelige fellesråd

Kragerø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger