Seniorrådgiver for oversettelse

Vil du lede arbeidet til et av Norges ledende oversettelsesmiljø?

Bibelselskapet oversetter og utgir Bibelen på de norske skriftspråkene, urfolks- og minoritetsspråk. Oversettelsesarbeidet fokuserer også på målgrupper med særlige behov for tilrettelegging av bibeltekst. Verbum er Bibelselskapets forlag og foruten å gi ut bibler, utgir vi hovedsakelig sakprosa om Bibelen, religion og tro. Seksjon for bibeloversettelse inngår i vår forlagsvirksomhet. Vår seksjonsleder går av med pensjon. Dette er en sjelden mulighet til å jobbe med Bibelselskapets unike oversettelsesarbeid.

Som seniorrådgiver for bibeloversettelse leder du våre pågående oversettelsesprosjekter. Prosjektene består av grupper med ressurspersoner med spesialkompetanse på sine respektive felt innen språk, Bibel og teologi.

 

Bibelselskapet søker seniorrådgiver for bibeloversettelse i 100 % stilling.

Har du et hjerte for Bibelens tekster generelt og bibeloversettelse spesielt? Du må evne å organisere, inspirere og veilede de som jobber i de ulike prosjektgruppene, og bidra til å anvende faglig funderte oversettelsesprinsipper på relevante problemstillinger dere møter. Du må ha bred bibelfaglig kompetanse og høy motivasjon for å være med på arbeidet med minoritets- og urfolksspråk. Du må også bygge nye "talenter" for oversettelsesarbeidet. Du skal administrere Bibelselskapets faglige oversettelsesorgan: Oversetterutvalget. Utvalget består av syv fagpersoner fra relevante akademiske miljøer.

Vi søker en ambisiøs fagperson som kan være med å lede oversettelsesarbeidet på en måte som skaper begeistring, engasjement og eierskap i hele bredden av det kirkelige landskapet. Vår ambisjon er at vi skal være ledende på bibeloversettelse i Norge og trekke veksler på den kompetanse som finnes internasjonalt, ved de teologiske lærestedene og i de ulike kirkelige miljøene. Gjennom din rolle ønsker vi å se Bibelen tilgjengeliggjort og aktuell for stadig flere mennesker. 

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • lede seksjon for oversettelse
 • initiere nye oversettelsesprosjekter og søke støtte/prosjektmidler for disse
 • innkalle, forberede og følge opp saker til oversettelsesutvalget og styret i Bibelselskapet
 • ansvar for oversettelsesprosjekter og fungere som knutepunkt for samarbeidspartnere, oversettere og andre personer tilknyttet prosjektene
 • budsjettansvar for egne prosjekter
 • representere Bibelselskapets oversettelsesarbeid i pressen og andre relevante sammenhenger

 

Kompetanse og erfaring

 • høyere, relevant utdanning, med Bibelens kildespråk i fagkretsen
 • god kjennskap til bibeloversettelsesarbeid
 • erfaring med prosjektledelse og økonomistyring
 • bredt kirkelig og faglig nettverk
 • erfaring med å presentere saker på en god måte, muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig og iderik
 • flink til å knytte og å holde kontakt med mennesker
 • høy arbeidskapasitet, strukturert og pliktoppfyllende
 • skaper tillit gjennom måten du arbeider
 • evner å gi konstruktive tilbakemeldinger, skape begeistring og felles eierskap

 

Bibelselskapet tilbyr

 • en meningsfull jobb i en tradisjonsrik, kristen organisasjon med godt omdømme
 • et stabsfellesskap med ulike mennesker som jobber mot samme mål
 • nye kontorer sentralt i Oslo sentrum (pt. under renovering)
 • pensjon i Statens pensjonskasse og lønn etter avtale
 • 100 % fast stilling

 

Ansettelsestidspunkt etter avtale, men vi ønsker tilsettelse så snart som mulig.

 

Om arbeidsgiveren

Det Norske Bibelselskap er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er på tverrkirkelig grunnlag ”å utbre Den hellige skrift”. Dette gjøres gjennom oversettelse, forlagsvirksomhet, bibelbruk og innsamling til internasjonalt bibelarbeid i samarbeid med United Bible Societies (UBS). Bibelselskapet er Norges ledende oversetterorgan og utgiver av Bibelen. Verbum forlag er Norges eldste forlag og er en del av Bibelskapet. Verbum forlag utgir Bibelen, bøker og produkter for tro og liv, tanke og tradisjon, kultur og samfunn. De siste årene har Bibelselskapet satset på tydelig tilstedeværelse digitalt, og bibel.no har i dag 750 000 unike brukere årlig.

 

Kontaktinformasjon:

Arne Christian Konradsen

Forlagssjef

Telf: 958 98 719

Arbeidsgiver Verbum forlag / Bibelselskapet
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Bernhard Getz's gate 3, 0165 Oslo
Publisert 2023-05-31
Søknadsfrist 2023-06-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Verbum forlag / Bibelselskapet
Bernhard Getz gate 3
Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger