Daglig leder, 80% fast + 20% prosjekt

Grimstad menighet

Grimstad menighet søker etter ny daglig leder. 
Soknet har ca 4500 medlemmer og har en av Norges største trekirker. Det er mange aktiviteter i og rundt menigheten, og kirken er også en populær kulturscene for både konserter og kunst utstillinger.

Staben består av daglig leder, kantor, menighetspedagog, kirketjener og sokneprest. I tillegg er det tilknyttet en diakon i full stilling. Staben er samlokalisert med de tre ansatte i fellesrådsstaben i Avior-gården, midt i Grimstad sentrum. Stillingen inngår også i kirkevergen sitt lederteam, sammen med ytterligere to daglig ledere, regnskapssjef og administrasjonsleder. 

Den utlyste stillingen består av en 80% fast, hvorav 60% er daglig ledelse og 20% er HMS koordinator og sekretær i arbeidsmiljøutvalget (AMU) for hele fellesrådsområdet. I tillegg kan stillingen kombineres med en 20% prosjektstilling i to år, på ett av menighetens satsingsområder (f.eks. tweens-arbeid eller frivillig koordinator) - etter nærmere avtale med menighetsrådet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av menighetens arbeid, samt stabsmøter
 • Være saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
 • Forberede menighetsrådets møter og følge opp rådets vedtak
 • Føre menighetens regnskap og utarbeide budsjettforslag, i samarbeid med økonomiavdelingen
 • Koordinere planer for gudstjenester, andre kirkelige handlinger og utleie av kirken
 • Utstede attester, føre E-kirkebok, medlemsregister, sentralbord mv.
 • Sørge for menighetens arkiv og andre administrative oppgaver
 • Bistå med å rekruttere og følge opp frivillige givere
 • (20%) HMS koordinator for fellesrådet; sekretær til AMU, lede vernerunder og følge opp tiltaksplaner
 • Tillegg (20%) prosjektstilling i to år på ett satsingsområdet som du også er god på

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en som har:

 • Erfaring og engasjement for menighetsarbeid
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra kontoradministrativt arbeid
 • Gode IT kunnskaper
 • Kunnskap og erfaring om økonomi og regnskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Evne til å utvikle kontaktnett i og utenfor menigheten

 

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Være utadvendt og tjenestevillig
 • Evnen til å koordinere og lede andre

Stillingen har i dag ikke personalansvar, men det kan bli aktuelt på sikt.

Den som ansettes må være medlem i Den norske kirke og har med fordel bilsertifikat (B).

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig stilling med bred kontaktflate mot menighet, frivillige og stab
 • Fleksibel arbeidstid i kombinasjon med noe kveldsarbeid
 • Gode rammer for opplæring og faglig utvikling
 • Ryddige lønnsforhold, konkurransedyktig lønn og god tjenestepensjon (KLP)

 

Grimstad kirkelig fellesråd er felles forvaltningsorgan for de fire soknene i Den norske Kirke i Grimstad kommune.

Fellesrådet har også ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene i kommunen og er arbeidsgiver for over 50 ansatte.

Fellesrådet drifter også to menighetsbarnehager på vegne av Fjære sokn og Landvik sokn. De fire soknene er Eide, Landvik, Grimstad og Fjære, med litt over 17.000 medlemmer.

Menighetene har stor aktivitet og et omfattende frivillig arbeid.

 

Kontaktinformasjon:

Anton Alexander Håkon Paul
Kirkeverge
 
Per Olsen
Menighetsråds leder
Arbeidsgiver Grimstad kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bark Silas' vei 5, 4876 Grimstad
Publisert 2023-06-01
Søknadsfrist 2023-06-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Grimstad kirkelige fellesråd
Bark Silas vei 5
4876 Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger