Sokneprest i Målselv sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Målselv sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Vi ser etter en prest som har sans for strategisk diakonalt arbeid, en som kan være brobygger og skape kontakt med de forskjellige lag og foreninger i soknet. Det er jobbet aktivt i forhold til det diakonale i Målselv sokn. Dette arbeidet skjer av og i samarbeid med frivillige. I tillegg søker vi en prest som liker å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid. Mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med kateket og kantor.
 
Stillingen har Målselv sokn og Øverbygd sokn som særskilte tjenestesteder, med Målselv sokn som primærområde og Senja prosti som tjenestedistrikt. Målselv sokn er ett av to sokn i Målselv kommune. Soknet har ca. 5300 av kommunens nær 6800 innbyggere. Rundt 80% er medlemmer av Den norske kirke.
 
Både Målselv og Øverbygd sokn er i utpreget grad folkekirkemenigheter, med stor oppslutning om de kirkelige handlinger. Det er et godt samarbeid de to soknene imellom, og sokneprestene tjenestegjør også i hverandres sokn etter utarbeidede planer.
 
Målselv sokn har to kirker: Målselv kirke er fra 1978, en moderne kirke med opptil 600 sitteplasser. Heggelia kapell kapell ble vigslet i 1961 og har 150 sitteplasser. Driften av Heggelia kapell er basert på et sivilt/militært samarbeid, både personalmessig og økonomisk.
 
I Målselv sokn er det forordnet 41 gudstjenester. I 2022 var det 32 dåp, 45 konfirmanter, 7 vielser og 41 gravferder.
I Øverbygd sokn er det forordnet 36 gudstjenester. I 2022 var det 11 dåp, 15 konfirmanter, ingen vielser og 20 gravferder.
Det er også et godt etablert samarbeid med sykehjemmet og demensavdelinga i forhold til ukentlige og månedlige andakter.
 
Fellesrådsområdet betjenes ut over sokneprestene av kirkeverge, konsulent, organist, kateket og kirketjenere. Kirkekontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Bardufoss, der også kirkebokføring for begge sokn skjer. Her har begge sokneprestene sine kontorer, sammen med øvrige ansatte.
 
Målselv er en spredtbodd kommune med flere små sentre. Bardufoss er kommunens regionssenter og handelssentrum. Her ligger foruten kirkekontoret bl.a. den videregående skolen og Bardufoss lufthavn. Oslo ligger knappe 2 timers flyreise unna, og samme avstand i tid er det med bil både nordover til Tromsø og sørover til Harstad og Narvik. I Målselv sokn er det 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 sameskole og 1 videregående skole. Forsvaret har en solid posisjon i indre Troms, og det er flere militære anlegg og et stort antall feltprester i området.
 
Målselv kommune har et rikt musikk- og kulturmiljø. Tradisjonene og slektsrøttene til dalførene på det indre Østlandet er sterke og grunnleggende i dølakulturen. Samtidig er området preget av stor tilflytning fra hele landet, blant annet gjennom Forsvaret. Dette gir et rikt mangfold både kulturelt og arbeidsmessig. At sameskolen er plassert i kommunen, bidrar også inn i det kulturelle mangfoldet.
 
Målselv kommune er kjent for en storslått natur med rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Natur og kultur har bidratt til gode tradisjoner i soknet med utegudstjenester i påsketiden og bygdetunsgudstjenester i sommersesongen.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.  

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Senja prosti består av:
12 sokn: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Øverbygd
8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 
Sigurd Skollevoll
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger