Sokneprest Vågsfjord

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Vågsfjord sokn i Trondenes prosti, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Trondenes prosti som tjenestedistrikt og Vågsfjord sokn som særskilt tjenestested. Soknepresten inngår i et planleggingsområde for prestetjenesten i Kvæfjord, Ibestad og Harstad kommuner unntatt Sandtorg sokn i Harstad. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. Der er til sammen 11 menighetsprester, prost og ca 40 øvrige ansatte.

Vågsfjord sokn ligger i Harstad kommune og dekker det som ofte kalles «Øyriket» nord for Harstad, med Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy som de største øyene. I 2018 ble det intern fergefri forbindelse mellom disse, mens det er en 10 minutters gratis fergetur mellom Hinnøya og Grytøya. Kirka har en samlende funksjon mellom de fire lokalsamfunnene. Soknet har 4 kirker: Bjarkøy (1886), Sandsøy (1888), Lundenes (1974) og Grøtavær (1915). Disse har 8 forordnede gudstjenester hver. Det er knytta kirketjenere til kirkene og ei organiststilling på 40 % dekker hele soknet. I Vågsfjord sokn er der ca 600 kirkemedlemmer, årlig ca 5 dåp, 5-10 konfirmanter, 0-5 vigsler og ca 10 gravferder. Bjarkøy sykehjem betjenes av soknepresten. Soknepresten vil også ha ansvar for oppfølging av menighetens trosopplæringstiltak. Menigheten har et nært samarbeid med Baptistmenigheten på Grøtavær.

I tillegg til prestetjenesten i Vågsfjord sokn vil soknepresten ha ansvar for prostiets kursopplegg for ungdomsledere. Soknepresten vil også inngå i gravferdsukeordninga i sentrumssokna Trondenes, Harstad og Kanebogen, og ha ansvar for inntil 6 gudstjenester i Trondenes sokn.

Det arbeides aktivt med utvikling av pilegrimsarbeid på Trondenes kirkested, og også Bjarkøy har ei rolle i dette. Soknepresten i Vågsfjord vil få ansvar for at stabene i Vågsfjord og Trondenes har oppmerksomhet på pilegrimsarbeid, og skal selv være ei drivkraft i dette. Trondenes kirke er utgangspunkt for pilegrimsleia som er under utvikling langs kysten fra Trondenes til Trondheim og pilegrimsmotivet blir ofte brukt for å karakterisere manges forhold til Trondenes kirke. Det er utvikla et nært samarbeid med byens turistkontor og med naboen Trondenes historiske senter. Gjennom hele året holdes det morgenandakt de fleste dagene for turister fra Hurtigruten og Kystruten Havila, og der er ofte guidede omvisninger. I pilegrimsarbeidet vil Trondenes og Vågsfjord sokn kunne samvirke tett.

Soknepresten får kontor i Harstad sentrum sammen med Trondenes, Harstad og Kanebogen menigheter, fellesrådet og prosten.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som blir tilsatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil. 

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Trondenes prosti består av:
13 sokn: Trondenes, Harstad, Kanebogen, Sandtorg, Vågsfjord, Kvæfjord, Ibestad, Andørja, Gratangen, Tovik, Astafjord og Tjeldsund.
5 fellesråd: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen og Tjeldsund.

 

Kontaktinformasjon:

Anette Eneberg
Prost
 
Audun Sæbø
Personalsjef
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lundenes kirke (Vågsfjord menighet), Lundenes
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger