Kapellan i Porsanger sokn

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse bindingstid!

Vi har ledig stilling som kapellan i Porsanger sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Porsáŋgu/Porsanger sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og rekrutteringstillegg i tråd med særavtale .

Porsanger er en trekulturell kommune med samisk, kvensk og norsk kultur. Den flerkulturelle bevisstheten er stor og preger mange lag og aktiviteter. Porsangers sokns hovedgudstjenesteliturgi bærer også preg av det og inneholder elementer av samisk og kvensk språk. I tillegg holdes det gudstjenester med hovedsakelig samisk og kvensk liturgi, med tolk.

Det søkes en prest med gode samarbeidsevner. Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. Det er flere kirkeforeninger og en bedehusforening i soknet.

I tillegg til kapellan betjenes soknet av sokneprest, daglig leder/kirkeverge, 50% trosopplærer, organist og kirketjenere. Kirken har kontorer i sentrum av Lakselv. De to militærforlegningene, Banak flystasjon og Porsangmoen like ved Lakselv, betjenes av feltprest. Det er seks kirker i soknet, det er regelmessig gudstjeneste i fire av dem.
I 2019 (siste år før korona) var det 17 dåp, 35 konfirmerte, 31 begravelser og 6 vielser i soknet.

Porsanger sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at presten tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

Kommunesenteret Lakselv ligger sentralt til i Finnmark med gode kommunikasjoner til resten av fylket og direktefly til både Tromsø og Oslo. Lakselv har de senere år vokst fram til å bli et forretningssentrum med gode tilbud. Den omkringliggende natur byr på svært gode muligheter til friluftsliv. Det bor ca. 4000 mennesker i Porsanger kommune. Les om Porsanger på kommunens hjemmeside, Porsanger kommune

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som blir tilsatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.         

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Vil vektlegge samisk og kvensk tradisjon

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Det er pr. dags dato mulighet for å leie en god bolig av Porsanger boligstiftelse, i nærheten av Lakselv kirke.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • Porsanger ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
 • Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi".
 • Lære om kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.
 • For evt medflytter kan det ordnes kontorplass i Porsanger næringshage.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 80.000,- ved 18 mnd bindingstid
kr 120.000,- ved 24 mnd bindingstid
kr 150 000,- ved 36 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Porsanger kommune tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. Se www.tiltakssonen.no for ytterligere informasjon.                  

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deeanu

 

Kontaktinformasjon:

Egil Lønmo
Prost
 
Audun Sæbø
Personalsjef
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 1, 9700 Lakselv
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger