Kapellan i Alta sokn og Talvik sokn

Alta prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vil du være kapellan i en aktiv bymenighet i Finnmark?

Vi har ledig stilling som kapellan i Alta, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknene!
Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilt tjenestested og Alta prosti som tjenestedistrikt.

Alta menighet sin visjon er Nær Gud, nær mennesker. Vi vil være rause – vise omsorg – bringe håp. Vi har et ønske om at menigheten skal være Guds utstrakte hånd i Alta, et sted hvor alle kan føle seg inkludert og sett. 

Alta og Talvik sokn har en stab på 19 ansatte, og samarbeid er høyt verdsatt. Det er 6 prestestillinger i de to soknene, inkludert prosten, og vi jobber tett sammen med de øvrige ansatte. Kontorlokalene våre finner du i underetasjen i Nordlyskatedralen Alta kirke, kirka i enden av gågata. Nordlyskatedralen Alta kirke er et velegnet sted for ettertanke, bønn og åndelig vekst, et diakonalt og kirkemusikalsk senter med vekt på kulturarbeid.

Kapellanen i Alta vil ha Alta sokn som sitt fokusområde.  I nært samarbeid med øvrige ansatte, vil arbeid blant ungdom og unge voksne, være en del av arbeidsoppgavene,. Kapellanen vil også betjene Talvik sokn med gudstjenester og kirkelige handlinger. Talvik sokn består av flere bygder på begge sider av Altafjorden. Det er til sammen 11 kirkesteder i soknene. Med å betjene begge sokn får man både oppleve det aktive, travle bylivet, og det litt mer rolige bygdelivet. For oss er det viktig å være kirke der folk er, om det er midt i byen, eller om det er i den lille bygda der fjordene møtes.

Alta er en aktiv menighet hvor det skjer mye forskjellig i løpet av en uke. Med ca. 160 konfirmanter i året er konfirmantarbeidet et stort fokusområde for oss. I løpet av en uke kan man blant annet møte på KANU (sangkvelder og arbeid med psykisk utviklingshemmede), speider, babysang, småbarnssang, ungdomsmedarbeidersamlinger, Kom.Inn! Tweens og ungdomsklubb, dagtilbud for voksne over 55 år, bibeltimer og mange andre aktiviteter. For flere opplysninger om menighetens virksomhet kan du gå inn på vår hjemmeside, www.kirken.no/alta.

Vi ønsker at gudstjenestene våre skal være pulsen i det vi gjør, og at den skal romme alle som kommer, barn som voksne. Vi betjener flere institusjoner med andakter og sjelesorg. I de to soknene er det rundt 200 som døpes, 50 vielser og 150 begravelser i løpet av et år. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at det oppgis referanser i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Inngå i turnus med tjenesteuker, beredskapsperioder og institusjonsandakter 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må fylle vilkårene i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr § 3 i Tjenesteordning  med kvalifikasjonskrav for menighetsprester
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med alle ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og ha visjoner for framtiden

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0922 Kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Alta prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se www.tiltakssonen.no

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 E-post:an887@kirken.no
 
Øyvind Oksavik
Prost i Alta prosti

 

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordlyskatedralen, Markedsgata 30, 9510 Alta
Publisert 2023-11-14
Søknadsfrist 2023-11-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger