NMSU søker daglig leder

Ønsker du topplederstillingen i en spennende kristen barne- og ungdomsorganisasjon? NMSU søker nå etter ny daglig leder i 100 prosent stilling. Organisasjonen har gått gjennom flere endringer de senere årene og er i god utvikling, og vi ønsker oss en leder med erfaring og engasjement til å bringe oss enda videre.

Som daglig leder i NMSU får du en viktig og meningsfull lederjobb med store muligheter for å påvirke og prege. Organisasjonen er inndelt i åtte regioner og har ca. 5.000 medlemmer og 200 lokallag over hele Norge. Sammen jobber vi for at barn og unge skal få kjennskap til kristen tro, tilhørighet til et kristent fellesskap og muligheter til å dele talentene sine der de er.  

Daglig leder i NMSU ansettes av og rapporterer til landsstyret. Landsstyrets leder er nærmeste overordnede.  Arbeidssted er NMSU sitt hovedkontor i Stavanger med adresse Misjonsmarka 9.

Les gjerne mer om NMSU i strategiplan, grunnregler og vedtekter

 

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER

Som daglig leder har du arbeidsgiveransvar for i alt 27 ansatte. Personaloppfølgingen er delt mellom daglig leder og assisterende daglig leder. 

De ansatte i NMSU sin hovedadministrasjon er fordelt i tre team; administrasjonsteamet, fagkoordinatorteamet og kommunikasjons- og innsamlingsteamet. Oppfølging av regionene gjøres av tre teamledere, én for team Midt-Nord, én for team Østlandet og én for team Sør-Vest. Teamlederne rapporterer til assisterende daglig leder.

Gjennom NMSU tilbys menigheter nettverk og ressurser for å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Samarbeidet med Den norske kirke skjer med basis i “Plan for trosopplæring” og samhandlingsplattformen “Kirkens Unge”. De siste årene har vi på denne bakgrunn satset på samarbeid med menigheter om konfirmantleirer og oppfølging av ungdomsledere (followme). I tiden som kommer skal vi også etablere Messy Church i Norge sammen med Søndagsskolen Norge. Vi arrangerer også egne leirer for barn og familier, samt ungdomsturer til NMS sine samarbeidskirker.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å 

 • lede og utvikle de ansatte i NMSU og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • sørge for en tjenlig organisering
 • inspirere og skape begeistring innad i organisasjon
 • ha det overordnede ansvaret for personal, økonomi og administrasjon
 • arbeide langsiktig ut fra formål og vedtatte mål og strategier
 • forberede saker til og følge opp vedtak fra landsstyret og landsmøtet
 • sørge for tilrettelegging for den demokratiske strukturen 
 • sikre godt samarbeid i alle deler av organisasjonen
 • bidra aktivt til et tett samarbeid med NMS og delta i ulike fora
 • representere NMSU utad

Stillingen vil kreve noe reiseaktivitet og arbeid på kveldstid og i helger. 

 

KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

For å lede det viktige og spennende arbeidet i NMSU tror vi det er avgjørende at du er en tydelig og engasjert lagleder. Vi tror også det er viktig at du er en samlende og tilgjengelig leder som våger å gi retning og prioritere. Du må bli motivert av visjonen vår, “Unge disipler i hele verden” og være “teologisk streetsmart”. 

Erfaring og kompetanse som vil bli vektlagt er 

 • ledererfaring er en fordel, men det avgjørende er talent og teft for ledelse
 • relevant høyere utdanning 
 • innsikt i organisasjonsutvikling
 • erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid og organisasjonsarbeid 
 • kjennskap og gjerne bakgrunn i NMSU og/eller NMS og Den norske kirke
 • god økonomiforståelse
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk 

Videre ønsker vi at du

 • trives sammen med barn og ungdom
 • er fleksibel i møte med mangfold 
 • er god til å kommunisere
 • evner å løse problemer som dukker opp underveis

Som ansatt hos oss må du identifisere deg med NMSU sitt grunnsyn, verdier og visjon. Hvis du som søker ikke er medlem i Den norske kirke er det ønskelig at du opplyser om hvilket kirkesamfunn du er tilknyttet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

HVORFOR NMSU? 

 • Du får arbeide i en spennende barne- og ungdomsorganisasjon i god utvikling 
 • Du får påvirke og prege organisasjonen
 • Du får interessante og utfordrende ansvarsområder
 • Du får lede en dyktig og engasjert stab
 • Du får bety en forskjell for barn og ungdommer
 • Du får være med å leve ut visjonen “Unge disipler i hele verden”

 

Søknadsfrist: 11. mars 2024 – vi vurderer søknader fortløpende. 

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM STILLINGEN? 

For mer informasjon, kontakt vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne 

 • Marit Ecklo Brevik, mobil 907 24 333
 • Jan Tore Hamnøy, mobil 411 02 200
 • Johanna Grindhaug, mobil 959 33 056

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. 

Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i NMSU i den innledende fasen (hvis du ønsker det).

 

KORT OM KUNDEN

NMSU er barne- og ungdomsorganisasjonen til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Vi er en frivillig organisasjon som består av lokallag og enkeltmedlemmer over hele landet.  Vi vil være en naturlig samarbeidspartner for menigheter i Den norske kirke som ønsker at barn og unge skal få et lokalt og globalt misjonsengasjement.  . Visjonen vår er «Unge disipler i hele verden», og vi ønsker å engasjere barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent.  

For mer informasjon, se nmsu.no

Arbeidsgiver NMSU
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2024-02-27
Søknadsfrist 2024-03-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NMSU
Misjonsmarka 9
4024 Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger