Høgskoledirektør

Brenner du for god høyskoledrift og ønsker å være med på å støtte og videreutvikle en nordisk teologisk institusjon med tydelig forankring i bibel og bekjennelse? Ønsker du å jobbe med administrasjon og ledelse og trives med et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder? Finner du glede i å jobbe strategisk og støtte andre med sikte på felles måloppnåelse? Da bør du søke på stillingen som høgskoledirektør.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS (FIH) har vært i rask utvikling de siste ti årene, både i antall studietilbud, studenter og ansatte. I dag er vi en spesialisert høyskole med en portefølje av studier innenfor teologi, misjon, religion og integrering. Vi har campus i Oslo, København og Aarhus. Vårt formål er å bidra til å utruste mennesker til kristen forkynnelse, formidling og misjon, til kultur- og religionsmøter, og til verdibasert samfunnsengasjement og ledelse, nasjonalt og internasjonalt.

Høyskoledirektør har det daglige administrative og studieadministrative ansvaret for FIH som helhet. Det innebærer delegert personalansvar for ansatte i administrasjon og studieadministrasjon, samt administrativ oppfølging av campusene i Aarhus og København.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Leder for administrasjon og studieadministrasjon.
 • Sitter i rektors ledermøte og møter fast i styret.
 • Har ansvar for at administrasjon og studieadministrasjon på institusjonelt og lokalt nivå fungerer i tråd med gjeldende behov, lover og forskrifter.
 • Daglig ansvar for oppfølging av høyskolens økonomi.
 • Er bindeledd mot undervisningsavdelingen og har ansvar for god og regelmessig kommunikasjon på tvers av ulike avdelinger om administrative forhold.
 • Har ansvar for rapportering til Kunnskapsdepartementet og DBH.

 

Du tilbyr:

Du er oppriktig interessert i å jobbe for en privat teologisk høyskole og ønsker å bidra med din erfaring og kompetanse. Du har ledererfaring, fortrinnsvis høyskolekompetanse, og må gjerne ha høyere utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for mangel på formell utdannelse.

Du er en tydelig og omsorgsfull leder med god evne til å se helhet og til å prioritere og delegere. Du er vant til å jobbe selvstendig, trives med å arbeide i spennet mellom utvikling og drift, og er god på å motivere både deg selv og andre.  

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter FIHs lønnsregulativ.
 • FIH er IA-bedrift.
 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø og muligheter for kompetanseutvikling.
 • Du blir del av en godt etablert ledergruppe og får mulighet til å fortsette arbeidet med å bygge opp og videreutvikle institusjonen.
 • Stillingen er underlagt de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved FIH. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med og motiveres av FIHs verdidokument, som er knyttet til ansettelsesavtalen. Dette blir tematisert ved et eventuelt intervju.

 

Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Frank-Ole Thoresen, fthoresen@fjellhaug.no.

 

Søknadsfrist: 25.03.2024.

 

Søknad, CV og attesterte vedlegg sendes til fthoresen@fjellhaug.no. Personer som har mulighet til å formidle vitnemål og karakterer via Vitnemålportalen oppfordres til å gjøre dette. Har du utdanning fra utlandet er det en fordel om du legger ved godkjenning fra NOKUT i tillegg til vitnemål og karakterer. Vitnemål på andre språk enn skandinavisk eller engelsk må inkludere en godkjent oversettelse.

PERSONOPPLYSNINGER

FIH er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger FIH har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.
Arbeidsgiver Fjellhaug internasjonale høgskole
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Sinsenveien 15, 0572 Oslo
Publisert 2024-03-04
Søknadsfrist 2024-03-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Fjellhaug internasjonale høgskole
Sinsenveien 15
572 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger