Prest i Centralkirken Bergen - 100% stilling

I hjertet av Bergen, like ved Fløibanen, finner du Centralkirken Bergen. Vi søker etter en ny prest som kan lede menighetene inn i en spennende fremtid

Centralkirken er en livskraftig lokalmenighet i Bergen. Metodistkirken har drevet kirkelig arbeid i vår by i mer enn 130 år, og ønsker å være fremtidsrettet. Menigheten har en aktiv og ressurssterk frivillighetstjeneste som bidrar i møteledelse, formiddagstreff, turgruppe, fellesskapsgrupper, lovsang, besøkstjeneste, sangkor, turgrupper m.m. Varme relasjoner og villighet til å tjene er viktige verdier for menighetens medlemmer.

Vår visjon er og har alltid vært å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Gudstjenesten er menighetens "hoved pulsslag" der alle generasjoner samles til en felles storsamling.  Gudstjenestene våre har en enkel, men fast liturgi. De er preget av en blanding av faste, gjenkjennelige elementer som bønn, ord til barna, skriftlesninger og trosbekjennelsen - kombinert med vektlegging av forkynnelse, moderne lovsang og salmesang, åpenhet for de åndelige gavene, det frie vitnesbyrdet og forbønn i gudstjenestens siste del. 

 

 

Den som ansettes vil

· forkynne og undervise

· ha hovedansvaret for gudstjenestene

· få det overordnede lederansvaret for menighetens drift

· være bindeleddet mellom ulike virkegrener i menigheten

· lede den kirkelige staben

· ha kontoradministrativt arbeid

Kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes.

Hva søker vi etter?

Vi søker deg med teologisk utdanning. Annen relevant utdannelse kan også komme i betraktning. Ledererfaring vil dessuten tillegges vekt.

Den som ansettes, ansettes i Metodistkirken i Norge

 

Du må

· være en god relasjonsbygger

· kunne arbeide selvstendig

· være utadvendt, fleksibel og løsningsorientert

· være trygg i lederrollen

· ha god evne til å arbeide i team

· være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og teologiske grunnsyn

 

Vi tilbyr

· Opplæring

· Lønn etter avtale

· Pensjonsordning

 

Oppstart og stillingsprosent etter avtale.

 

Hørtes dette interessant ut for deg? Send en søknad på e-post til ingull.grefslie@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Tilsynsprest Ingull Grefslie tlf. 99732119 eller personalleder Centralkirken Bergen Brede Aasen tlf: 90097886

Attester og vitnemål fremlegges ved eventuelt intervju.

SØKNADSFRIST:  01.05.2024

Arbeidsgiver Metodistkirken i Norge
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2024-03-26
Søknadsfrist 2024-05-01
Stillingstype Heltid, 100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Metodistkirken i Norge
St. Olavsgate 28
166 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger