Kyrkjelydspedagog / diakonimedarbeidar, fast stilling 100 %

Trusopplæring og diakoni i Stord og Nysæter.

Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog (70 %)/ diakonimedarbeidar (30%) frå 01.08.2024 eller etter avtale.

Arbeidsområde

 • Oppgåver innan kyrkjeleg undervisning og i skjæringspunktet mellom diakoni og kyrkjeleg undervisning.
 • Konfirmantar og tiltak innan ungdomsdiakoni.
 • Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.m

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som kyrkjelydspedagog, kateket eller diakon.
 • Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologil pedagogikk, diakoni og sosiale fag, vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.
 • Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.
 • Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.
 • Du må vera medlem i Den norske kyrkja.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.

Personlege eigenskapar

 • Hjarte for barn og unge.
 • God formidlingsevne.
 • God evne til å planlegga og drifta ulike aktivitetar og tiltak.
 • God relasjonsbyggjar.
 • Kreativ og nyskapande.
 • God evne til å arbeida sjølvstendig og under leiing/rettleiing i team.
 • Evne og vilje til samarbeid.

Me kan tilby

 • Utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver i eit godt, tverrfagleg stabsfellesskap med kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter gjeldande KA-tariff.
 • Pensjonsordning i KLP

Anna

 • Tilsetjing skjer med Stord kyrkjelege fellesråd som arbeidsgjevar og med sokna Stord og Nysæter som arbeidsområde.
 • Kontorstad: Stord kyrkjekontor i Leirvik sentrum.
 • Du må trivast med ein del kveld -og helgejobbing. Avspasering etter avtale.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar Solveig Høyland tlf. 486 05 379, eller kyrkjeverje/dagleg leiar, Liv Kari Bru 473 50 754, eller via e-post til: liv.kari@kyrkja-stord.no

 

 

Arbeidsgiver Stord kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sæ 21, 5417 Stord
Publisert 2024-04-11
Søknadsfrist 2024-05-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stord kyrkjelege fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger