Lærarar

Tryggheim vgs treng lærarar frå 1. august 2018 blant anna norsklærar og lærar i spansk og tysk. Andre fag kan også vere aktuelle.
 
For tilsetjinga gjeld skulen sitt verdidokument. Den som vert tilsett må ta del i dei sosialpedagogiske oppgåvene og det kristne arbeidet og aktivt kunne fremje målsetjinga ved skulen. Søkjarar må difor dele det kristne livssynet. NLMs verdidokument ligg til grunn for stillinga.

Den som blir tilsett må kunne leggje fram politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor, tlf 51 79 80 00, mob: 40 41 98 42 eller mail: gviste@tryggheim.no

Søknad og CV kan sendast elektronisk til post@tryggheim.no. Vitnemål og attestar kan takast med ved eventuelt intervju.
 
Søknad kan også sendast:
    Styret for Tryggheim skular
    v/rektor
    Tryggheimvn. 13
    4365 Nærbø
 
Søknadsfrist: i god tid før tilsetjingsmøtet 7. mar
Arbeidsgiver Tryggheim skular
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-03-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 3
Sektor Privat
Søk på stillingen
Tryggheim skular

Nærbø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger